Etiket arşivi: Zen Budizm

Güzel 1

Bu yazı, Umberto Eco’nun düzenlediği, Doğan Kitap’tan çıkmış olan Güzelliğin Tarihi adlı kitabın dört bölümde sunacağımız küçük bir özetidir.

Fotoğraf olarak, Göztepe 60. Yıl Parkı’nın bu yılki lalelerinin güzelliğini paylaşıyoruz.

 

 • Güzellik fikri, mutlak ya da değişmez değildir. Zamana ve mekana göre değiştiği gibi, aynı dönemde, hatta aynı ülkede bile farklı estetik idealler görülebilir.
 • Güzel, duyuları biçimiyle okşayan bir şeydir.
 • İlahiler ahenkle, şiirler sihirle, heykeller simetriyle, güzel konuşma doğru ritmiyle Güzelliği ifade eder.
 • Zen Budizm’e göre Güzellik salt kusursuzluk ve yetkinlik değildir. Güzeli kusurluda hatta çirkinde bulmak amaçlanır.
 • Kitabı Mukaddes’te Neşideler Neşidesi’nde, Orta Çağ’da Carmina Burana’larda (öğrenci şarkılarında) kadın güzelliğine dair tasvirler yer alır.
 • Antik Yunan, biçimsel güzellik ile ruhsal iyiliğin ahenk oluşturduğu bir güzellik ifadesini aramıştır. Yunan başyapıtlarının özelliği hem duruşta hem de ifadede soylu bir sadelik ve sakin bir yücelik taşımasıdır. Yunan geleneği, Güzelliğin aynı zamanda renk olduğunu belirtir.
 • Pisagor (MÖ 570-495), her şeyin başlangıcının sayı olduğunu ilk iddia eden ilk kişiydi. Pisagor’la birlikte evrene estetik-matematik bakış doğdu. Tek sayı, doğru ve kare iyiyi ve güzeli temsil eder. Pisagorçu tahlil, simetri ihtiyacını dile getirir.
 • Sokrat (ö. MÖ 399), İdeal Güzellik, Ruhsal Güzellik ve İşlevsel Güzellik olarak en azından üç estetik kategori belirlemiştir.
 • Platon (MÖ 427-347), uyum ve oran olarak Güzellik ile görkem olarak Güzellik diye iki güzellik kavramı oluşturmuştur.
 • Delfi Tapınağı’nın duvarlarına “En güzel, en adil olandır” deyişi kazınmıştır.

 • Güzel, Apollon’un korumasına terk edilmiş bir fikirdir. Apolloncu Güzellik, uyumlu ve görünebilirdir. Nietzsche’ye göre, düzen ve ölçü olarak anlaşılan dingin ahenk, Apolloncu Güzellik’tir. Yunan sanatçıları, şu ya da bu tanrının adını verdikleri görüntülerde mükemmel insan Güzelliğini betimlemek istemilerdi.
 • Belirgin biçimlerde betimlenmeyen, huzursuzluk uyandıran Dionisosçu Güzellik, sağduyudan uzak, çoğu kez delilik ve çılgınlıkla tanımlanan, hem neşeli, hem de tehlikeli bir güzelliktir.
 • Vitruvius (ö. MS 15), doğru vücut oranlarını şöyle ifade eder: yüz, toplam boyun 1/10’u, kafa 1/8’i, göğüs uzunluğu ¼’ü olmalıdır. Yunan oran yasası, Mısırlıların yasasından farklıydı. Mısırlılar, sabit ölçüler öneren eşit boyda karelerden yararlanıyordu: insan figürü 18 birim ise, ayağın büyüklüğünün 3 birim olması gerekiyordu.
 • Üçüncü yüzyılda Plotinos, basit renge güzelliğini maddesiz bir ışık olan akıl ve düşünce verir, demiştir. Plotinos, bilgelik ve iç güzelliğini her tür güzelliğin üstüne koymuştur.
 • Augustinusçu düşünce (354-430), kaynağını Kitabı Mukaddes’ten alan, Tanrı’nın her şeyi bir düzen ve ölçü çerçevesinde yarattığını ileri sürer.
 • Daha sonra oranların görüntünün gereklerine uyarlanması dönemine gelindi. Orta Çağ’da (375-1453) sanatçı, oranlar matematiğinden yararlanmamıştır. Ortaçağ felsefesinin ortak kanısı, güzelliğin karşıtların zıtlığından da doğduğu şeklindedir. Çünkü İlahi İrade’nin buyruğuyla biçimlenmiş her şey iyidir, güzeldir, doğrudur. Düzenin içindeki kötü de iyi ve Güzel olur. Bütün erdemler,  karşıt erdemsizlikler sayesinde yücelir. Ortaçağ insanı, dünya güzelliklerinin geçici olduğunu düşünür. Antik Çağ ve Orta Çağ toplumlarında zenginler için mor ve altın rengi ile mücevherler, parlak, işlemeli kumaşlar Güzel iken; yoksulların içgüdüsel Güzellik kavramı doğanın sunduğu renk çeşitliliğine bağlıdır. Canavarların Güzelliğe nasıl katkı sağladığını göstermek, Orta Çağ mistiklerinin, teologlarının ve filozoflarının göreviydi. Canavarların da İlahi İrade’den doğdukları, doğaya değil, bizim alıştığımız doğaya aykırı oldukları ileri sürülür, düzenin kendisinin Güzel olduğu öne sürülürdü.
 • Skolastik hareketin bütünü (800-1500), çevrelerine ışık saçan maddeler, görkemli güzellikler dağıtan Arap felsefesi ve şiirinden etkilenmiştir.
 • Aquinolu Thomas (1225-1274), güzelliğin var olabilmesi için, doğru oran dışında parlak renkli, ışıklı olması ve bütünlük taşıması gerektiğini ileri sürdü. Ahlaki Güzellik, amaca uygunluk ve karşılıklı işbirliğini de aynı bağlamda düşündü. Bu görüşe göre, işlevini doğru bir biçimde yerine getiremeyen bir nesne, değerli bir malzemeden yapılmış olsa bile, çirkin olarak değerlendirilir. Elektriğin bulunmasına kadar geçen bütün dönemlerin eserlerinin ortak özelliği ışık dolu olmalarıdır. Birçok kültürde Tanrı da ışıkla özdeşleştirilmiştir. Işık, tüm görünür yaratıkların Güzelliği ve düzenidir.

Japonya 37 | Mimari 3

Japon Bahçesi   Bonsai    İkebana

 • Japon bahçesi 1500 yıllık bir geleneğin devamıdır. Amacı insana doğayı hatırlatmaktır.
 • Bahçe sanatına ilişkin en eski kitap 13. yüzyılda yazılmıştır.
 • Bugün bile kökeni 11. yüzyıla dayanan birkaç park ve bahçeye rastlanır, çünkü eski malikaneler Japonya’da Çin’e oranla daha iyi korunmuştur.
 • Japon bahçeleri de Çin bahçeleri gibi, Budizm’in ruhundan etkilenmiştir.
 • Kyoto, Japon bahçelerinin mükemmelliğe eriştiği kent olarak kabul edilir.
Korunan park bölümlerinin en eskilerinden biri, Heian döneminden, Fujiwara Yorimiçi için 1052’de yapılmış olan Kyoto’nun banliyösü Uji’deki Biodo-in Tapınağı’nın içinde bulunduğu parktır. Burası, Birleşmiş Milletler Dünya Kültür Mirası listesindedir.

Korunan park bölümlerinin en eskilerinden biri, Heian döneminden, Fujiwara Yorimiçi için 1052’de yapılmış olan Kyoto’nun banliyösü Uji’deki Biodo-in Tapınağı’nın içinde bulunduğu parktır. Burası, Birleşmiş Milletler Dünya Kültür Mirası listesindedir.

 • Sadeliğin değeri ve inceliği Zen Budizm ile öğrenildi. Çin’de Zen tarikatını öğrenen Japon keşişler kendilerini bahçe sanatına verdiler.
 • 14. yüzyılda Kyoto’da resmin, çiçek düzenleme sanatının, Noh tiyatro gösterilerinin gelişimi bahçelerin daha da rağbet görmesine yol açtı. Bu dönemde, dışarıdan görülmek üzere yapılan bahçeler, artık evin içinden de görülecek şekilde tasarlanmaya başladı.
 • Yosun bahçeleri ortaya çıkmaya, bahçede yosun kullanımı artmaya başladı.

 

Kyoto’daki Altın Köşk, üçüncü Ashikaga Şogun’u Yoşimitsu (1358-1408) tarafından emeklilik villası olarak inşa ettirilmiştir. Bu Şogun 37 yaşında Zen rahibi olmuş, buranın ölümünden sonra tapınak olmasını vasiyet etmiştir. Köşk 1950 yılında kundaklanmış, 1397’de yapılan orjinalinin aynısı 1955’te yeniden yapılmıştır. Binanın üzeri altın yaprakları ile kaplıdır, tepedeki tavus kuşu bronzdur. Bahçesi, Muromaçi dönemi bahçe stilindedir.

Kyoto’daki Altın Köşk, üçüncü Ashikaga Şogun’u Yoşimitsu (1358-1408) tarafından emeklilik villası olarak inşa ettirilmiştir. Bu Şogun 37 yaşında Zen rahibi olmuş, buranın ölümünden sonra tapınak olmasını vasiyet etmiştir. Köşk 1950 yılında kundaklanmış, 1397’de yapılan orjinalinin aynısı 1955’te yeniden yapılmıştır. Binanın üzeri altın yaprakları ile kaplıdır, tepedeki tavus kuşu bronzdur. Bahçesi, Muromaçi dönemi bahçe stilindedir.

 

Kyoto’daki Gümüş Köşk, Şogun Yoşimosa için tefekkür etkinlikleri, sanatsal uğraşları ve kuttöresel çay törenleri için yapılmıştı.

Kyoto’daki Gümüş Köşk, Şogun Yoşimosa için tefekkür etkinlikleri, sanatsal uğraşları ve kuttöresel çay törenleri için yapılmıştı.

 • Böylesine bir bahçecilik etkinliği, Japonya’da her biri çok büyük birer sanatçı olan peyzaj mimarlarını ortaya çıkarmıştır. 1480 yılının en ünlü peyzaj mimarı aynı zamanda büyük bir ressam da olan Soami’dir.

 

Kyoto’da güzel kaya bahçeleri ya da kuru manzara bahçeleri de vardır. Bunlardan biri Kuzey Kyoto’daki Daitokuji Tapınağı içindeki bir düzine tapınaktan biri olan Daisenin’i çevreleyen kaya bahçeleri, bu tür bahçelerin en güzellerindendir. Dikey yerleştirilen taşlar dağları ve adaları, beyaz çakıl suyu temsil eder. japan-guide.com

Kyoto’da güzel kaya bahçeleri ya da kuru manzara bahçeleri de vardır. Bunlardan biri Kuzey Kyoto’daki Daitokuji Tapınağı içindeki bir düzine tapınaktan biri olan Daisenin’i çevreleyen kaya bahçeleri, bu tür bahçelerin en güzellerindendir. Dikey yerleştirilen taşlar dağları ve adaları, beyaz çakıl suyu temsil eder.
japan-guide.com

Aynı tapınak kompleksinde yer alan Ryogenin manastırdaki en eski yapı. İlk yapımı 1502. Binanın etrafını beş kuru manzara bahçesi çevirmekte. Bunların en büyüğü, fotoğrafta görülen bahçede, tırmıklanmış beyaz çakıl evreni, kayalar turnayı, yosun alanlar kaplumbağayı temsil etmektedir. Bu iki hayvan, sağlık ve uzun yaşamın temsilcisi olduklarından Japon bahçelerinde sıkça betimlenirler. japan-guide.com

Aynı tapınak kompleksinde yer alan Ryogenin manastırdaki en eski yapı. İlk yapımı 1502. Binanın etrafını beş kuru manzara bahçesi çevirmekte. Bunların en büyüğü, fotoğrafta görülen bahçede, tırmıklanmış beyaz çakıl evreni, kayalar turnayı, yosun alanlar kaplumbağayı temsil etmektedir. Bu iki hayvan, sağlık ve uzun yaşamın temsilcisi olduklarından Japon bahçelerinde sıkça betimlenirler.
japan-guide.com

 

 • Höyükler dağları, gölcükler suları, bodur ağaçlarla, kaya yosunları canlı doğayı simgeler. Bir gezinti yolu olur. Manzara seyretme tepecikleri yapılır. Fener ışığı ile gece bahçe daha büyük durur.
 • Kuru manzara bahçesinin genelde önce resmi yapılır, sonra uygulanır. Boyutları küçüktür. Kaya yosunları yeşil doğayı temsil eder. Kum/çakıl dalgalar çiziyorsa denizdir, paraleller çiziyorsa ırmak olur.
 • 16. yüzyılın sonunda, Momoyama döneminde çini mürekkebi tekniğini benimsemiş peyzaj ressamlarının etkisi bahçelerde hissedilir. Bu etki ile bitki olarak, çiçekli ağaçlar yerine yeşil ve kalıcı yapraklı ağaçlar tercih edildi. Beyaz çakıl kağıdı, kara taşlar mürekkebi simgeledi.
 •  Çay töreni yapılan odanın bir bahçe ile tamamlanması gerekli görülür. Bu bahçe “bir kedinin alnı kadar küçük” de olabilir.
 • Momoyama döneminde bahçe aydınlatması için Kore’den taş lambalar getiriliyordu, daha sonra küçük bahçeler için özel olarak Japonya’da taş fenerler yontulmuştur.
 • Edo dönemine kadar bahçe düzenlemesi ve yapılması genelde keşişlere ya da çay töreninin gizlerini bilenlere düşerken, Edo döneminde bu iş tamamen peyzaj mimarlarına devredildi. Bu dönemde ortaya çıkan bir başka şey de feodal beylerin (daimyoların) topraklarında ilk halk bahçelerini kurarak öncü olmalarıdır. Böylece bahçeler daha din dışı bir nitelik kazanmıştır.
 • Pek çok güzel bahçe Şogunlar döneminde ve onlar için yapıldı. 1868 Restorasyonu ve feodal sistemin yıkılmasıyla en ünlü bahçelerin bir bölümü ya ihmalden, ya da özellikle yok edilerek,  yerlerine askeri okul, okul, denizcilik okulu, cephanelik, üniversite yapıldı.
 • 1873’te alınan kararla parkların yapılması özendirilmiş, bu konuda Tokyo bir örnek oluşturmuş, bu dönemde Batı’nın çimi Japon bahçesine girmiştir.
 • Japonlar, bahçelerini yaşamlarının koşullarına uyarlayarak küçültmüşler, minyatür peyzajlar geliştirmişlerdir. Evlerdeki tokonoma köşesi için siyah lake tepsilerin içinde taş ve kumdan peyzajlara bonseki adı verilir.
 • Bonsai- Ağacın evcilleştirilmesi sanatıdır. Küçük saksıda evcilleştirilmiş yaşlı ağaç. İnsanı geçmişe, geçmişi insana yaklaştırır. Zaman ölçeğini değiştirir. Babadan oğula miras kalırlar, yetişmesi onlarca yıl alır. Bu ağaçların sadece cüce kalması sağlanmaz, ayrıca bunlara o eski ağaçların biçimi ve saygın görünüşü de verilir.
 • İkebana, okullarda okutulan, dinsel duygulardan kaynaklanan bir bilimdir. Mineraller alemiyle bitkiler aleminin bağdaştırılması, vazo ölçeğinde çiçek, yaprak, dal düzenlemesidir. Her düzenlemede cenneti, dünyayı, insanı simgeleyen 3 ayrı öğe vardır. Yapan kendini tanısın diye yapılır. 6. yüzyılda Budist rahipler tarafından tanrıya çiçek sunulması sırasında ortaya çıkmış, sanat olarak uygulaması 15. yüzyılda başlamış, okulu kurulmuştur. Tüm Japon hanımları bilir. Türleri ve okulları vardır. Çiçek sapları suyun içinde kesilir, daha sonra ateşte veya buharda hafifçe yakılarak uzun ömürlü olması sağlanır.

 

Shiftdeletenet’te yer alan “Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 100 Yer” dizisinden çok beğenerek seçtiğim, neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel yerlerin fotoğraflarından  Japon bahçesine ait görüntüeri de paylaşmak istedim.

Oregon’da Japon Bahçesi.

Oregon’da Japon Bahçesi.

Ashikaga çiçek bahçesi, Japonya.

Ashikaga çiçek bahçesi, Japonya.

Japon akçaağaçları, Teksas, ABD.

Japon akçaağaçları, Teksas, ABD.

Kochia Tepesi, Japonya.

Kochia Tepesi, Japonya.

Çay tarlası, Japonya.

Çay tarlası, Japonya.

 

Fuji Dağı eteklerinde çay bahçeleri.

Fuji Dağı eteklerinde çay bahçeleri.