Etiket arşivi: Pavlov

Öğrenme

Somut Tanımları

 • Öğrenmek yapmaktır. Uygulayabiliyorsa, yapabiliyorsa öğrenmiş demektir.
 • Öğrenme, öğrenilenin kalıcılığıdır.
 • Öğrenme alışkanlık kazanmaktır. Tepkilerin alışkanlık haline gelmesi için bol alıştırma gereklidir.
 • Öğrenme, anlamadır.

Soyut Tanımları

 • Öğrenme, nörofizyolojik bir süreçtir. Uyarıcıya yaptığı tepki sinirlerde iz bırakır.
 • Öğrenme, kavramadır. Öğrenmenin temeli algılamadır. Yeni öğrenilen ile, eskiden öğrenilmiş olanlar da yeni baştan düzene girer.
 • Öğrenme, güdülerin doyurulması amacıyla yapılan işlemdir.

Öğrenmenin Üç Özelliği

 • Öğrenme sonucu mutlaka bir davranış değişikliği meydana gelir. Kısa süreli davranış değişikliği ile büyüme, olgunlaşmadan doğan davranış değişikliği öğrenme değildir.
 • Öğrenme, yaşantı ürünüdür. Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşim kurması sonucu meydana gelir.
 • Öğrenme, kalıcı izlidir.

Neler Akılda Kalıyor?

 • Öğrenme sürecinin başındakiler,
 • Bellekte bilinenler ile çağrışım yapan bilgiler,
 • Daha önce duyulmamış çok farklı bilgiler,
 • Birey için ilginç bilgiler.
 • Davranışçı Kuramlar, öğrenme olduğunu kabul etmek için, davranışta değişiklik görmek ister. (Pavlov, Skinner)
 • Bilişsel Kuramlar, öğrenmenin içsel bir süreç olduğunu, gözlenemeyeceği savını öne sürer. (Gestalt Psikolojisi, Kolb, Kohler)
 • Öğrenme algı, bellek, duyuş, yaratıcılık, hatırlama gibi içsel süreçlerin dışa yansıması davranışa farklılık getirir.
 • Kendi kendine öğrenmede kişi hem örgütleyici, hem öğretici, hem sorgulayıcı hem de değerlendirici rolünü üstlenir.
 •  Öğrenmek için malzemenin iki kere okunması gerektiği öne sürülür:

Birinci okumada genel hava alınır, bu okuma, bilinçaltı bellek içindir.
İkinci okumada ayrıntılar kaydedilir, bu okuma bilinçli bellek içindir.

 • Hatırlamama, unutulduğu için değil, işin başında kaydedilmediği için olur.
 • Hatırlamak için ilgi duymak, dikkati yoğunlaştırmak, konuyu kavramak gerekir.