Etiket arşivi: Orfik Kübizm

Çağdaş Sanata Varış 60 | Modern Sanat Akımları

 • Modernizm              1860-1930
 • Geç Modernizm       1930-1960
 • Postmodernizm       1960-1980
 • Çağdaş Sanat         1980- günümüz
 • Tarihsel Avangard   İki dünya savaşı arası dönem 1918-1939
 • Neo Avangard         1945 sonrası

 

Edvard Munch’un 15 yaşındaki kız kardeşi tüberkülozdan ölmüştür. Munch, hayatı boyunca bu imajı tekrar tekrar çizmiştir. Burada üstte paylaştığımız, Munch’un bu konuyu işlediği dördüncü versiyondur. Eserin sol üst kısmında görülen, kız kardeşinin ölüm döşeğinde oturduğu koltuğu hayatı boyunca saklamıştır. Tablonun kompozisyonu merkezi ve düşeydir. Ölüm konusu İskandinav sanatında oldukça sık işlenir. Altta ise kardeşinin hastalığı ile ilgili yaptığı Hasta Çocuk adlı tablonun bir başka uyarlaması görülmektedir. Oslo Ulusal Müze.

Edvard Munch’un 15 yaşındaki kız kardeşi tüberkülozdan ölmüştür. Munch, hayatı boyunca bu imajı tekrar tekrar çizmiştir. Burada üstte paylaştığımız, Munch’un bu konuyu işlediği dördüncü versiyondur. Eserin sol üst kısmında görülen, kız kardeşinin ölüm döşeğinde oturduğu koltuğu hayatı boyunca saklamıştır. Tablonun kompozisyonu merkezi ve düşeydir. Ölüm konusu İskandinav sanatında oldukça sık işlenir.
Altta ise kardeşinin hastalığı ile ilgili yaptığı Hasta Çocuk adlı tablonun bir başka uyarlaması görülmektedir.
Oslo Ulusal Müze.

 

 • Tarihsel, toplumsal, ekonomik ve felsefi bağlamlar sanatın ortaya çıkışını, gelişimini ve yorumlanmasını etkiler.

 

 • Kimi uzmanlara göre Modernizm 1750-1960 arasında neredeyse iki yüz yıl sürmüştür.
 • 1980 sonrası için Geç Modernizm ve Postmodernizm dönemi diyenler de vardır.
 • Çoğu sanat tarihçisi 1950-1970’lerin sonları arasında geliştirilen sanat felsefesinin bugün Çağdaş Sanat olarak gördüğümüz şeye temel oluşturduğunu savunurlar.
 • Bazı yorumcular bu dönemi, Modernizm’in sonu ve Postmodernizm’in başı olarak niteler.
 • Bazıları, 1950’lerden bu yana yapılan sanatı, modernist avangard çalışmaların devamı olarak görür ve Geç Modernizm olarak adlandırır. Bu eleştirmenlerden bazıları, Postmodernizm’i tanımlanabilir bir dönem olarak ele almaktan kaçınır.
 • Bazı eleştirmenler ise, Postmodernizm’in Modernizm’in değerlerine bilinçli bir karşı çıkış olduğunu savunur.
 • Bazıları tarafından Postmodern bulunan şeyler diğerlerine göre yeni bile değil, 20. yüzyıl modern sanatının devamıdır.
 • Çağdaş Sanat’ın başlangıç tarihini Berlin Duvarı’nın yıkıldığı; Tiananmen Meydanı’ndaki gösterilerin bastırıldığı ve Sovyet kömünizminden sapan Çin’in kapitalizmin oyununa katıldığı yıl olan 1989 olarak tespit eden, Çağdaş Sanat’ı Soğuk Savaş sonrasının sanatı olarak tanımlayan uzmanlar vardır.

 

Dosyamızda, Modernizm       1860-1960
Postmodernizm 1960-1989
Çağdaş Sanat   1989-Günümüz olarak kabul edilmiştir.

 

Birbirinden çok farklı bu yorumların gösterdiği gibi, Modernizm, Postmodernizm, Geç Modernizm ve Avangard gibi terimlerin kesin ve güvenilir tanımlarının olmadığını söyleyebiliriz. Terimler, kullanıldıkları bağlama ve kullananların görüşlerine bağlıdır.

Alberto Giacometti, çağlar boyunca insan imgesini dile getirirken kullandığı ince uzun figürleri, yarınlarından emin olamayan insanların hem güçsüzlüğünü, hem de dayanıklılığını mükemmel bir biçimde ifade ederler. Helsingor, Louisiana Açık Hava Müzesi, Danimarka.

Alberto Giacometti, çağlar boyunca insan imgesini dile getirirken kullandığı ince uzun figürleri, yarınlarından emin olamayan insanların hem güçsüzlüğünü, hem de dayanıklılığını mükemmel bir biçimde ifade ederler.
Helsingor, Louisiana Açık Hava Müzesi, Danimarka.

MODERN SANAT AKIMLARI

Şu ana kadar değindiğimiz akımların kesin çizgilerle birbirinden ayrılmadığını, akımların başlangıç ve bitiş tarihlerinin de bulanık olduğunu hatırlatmak isteriz. Örneğin Art Nouveau’nun başlangıç tarihi olarak bazı kaynaklar 1880, bazı kaynaklar 1905 yılını kabul ederken; aynı akımın bitiş tarihi olarak ise 1910 ve 1939 yılları zikredilmektedir.

 

 • Romantizm 1800-1850
 • Barbizon Ekolü 1830-1870
 • Ön Rafaelciler 1848
 • Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısı
 • Empresyonizm 1874
 • Post Empresyonizm (Geç İzlenimcilik) – 1886 – 1905
 • Neo Empresyonizm (Yeni İzlenimcilik)- 1886 – 1906
 • Art Nouveau – 1905 – 1939 veya 1880-1910
 • Sembolizm – 1880 – 1900′ların başı veya 1886-1910
 • La Belle Epoque ve Nabiler   1888-1900
 • Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) – 1890 – 1939
 • Fovizm – 1898 – 1906 veya 1898-1908
 • Die Brucke 1905-1913
 • Kübizm – 1908 – 1939 veya 1907-1939
 • Orfik Kübizm 1912
 • Kübo Fütürizm 1913
 • Neoplastisizm ve De Stijl 1912-1917
 • Süprematizm – 1913 veya 1915-1920’ler
 • Fütürizm – 1909 – 1939 veya 1909-1920’ler
 • Der Blaue Reiter 1911
 • Konstrüktivizm 1916 veya 1920’ler ve sonrası
 • Dadaizm – 1916 – 1923 veya 1916-1922
 • Sürrealizm 1924 veya 1922-1939
 • Art Deco 1920’ler-1930’lar

Modern sanatın 1930’ların sonuna kadar gelen akımlarını sizlerle paylaştık. Modern sanat akımlarına devam etmeden önce bir gözden geçirme yapmak istedik. Modernizm denen dönemi meydana getiren temel noktaları toplu halde gördükten sonra Modernizm akımlarına devam edip, Postmodernizm’e, daha sonra ise Çağdaş Sanat’a  geçmeyi planlıyoruz.

 

 

 

Çağdaş Sanata Varış 44 |Orfik Kübizm

ORFİK KÜBİZM
1912

Frank Kupka, Amorf, İki Renkli Füg, 1912.

Frank Kupka, Amorf, İki Renkli Füg, 1912.

 • Kübizm’den doğmuş, Fransız şair ve kültür adamı Guillaume Apollinaire tarafından Kupka’nın resimlerine atfen adı 1912 yılında konmuş bir akım.
 • Akım, Fovizm’in parlak renkleri, Paul Signac’ın ve Chevreul’ün, Charles Henry’nin renk teorileri  ile oluştu.
 • Bu akımda başlarda objeler tanınabilirken zaman içinde Soyut Sanat’a geçişte kilit rol oynamıştır.
 • Frank Kupka (1871-1957), Robert Delaunay (1885-1941)ve Francis Picabia (1879-1953), Sonia Delaunay (1885-1979) akımın sanatçılarıdır.
 • Kübizm’in tek renk kullandığı dönemde renk kullanımını tekrar gündeme getirmişler, lirik denebilecek bir soyutlamaya gitmişlerdir.
 • Lirik tanımlamasından da anlaşılabileceği gibi hislerin ifade edilmesi ile daha ilgiliydi.
 •  Orfizm renk ve renk uyumlarına değer veren bir akımdır.
 • Akımın güçlü dinamizmi, dış dinamizmden çok sanatçıların iç dinamizminin yansımasıdır..
 • Robert Delaunay, önce Der Blaue Reiter grubundaydı. Pencereler dizisi ve Eyfel Kulesi dizisi ünlüdür.
 • Robert Delaunay 1912 yılında ışık ve renk hakkındaki manifestosunu yayımlamıştır.
 • Robert Delaunay akıma Saf Resim adını vermeyi tercih etmiştir.
 • 1930’larda eserleri daha soyut olmuştur.
 • Léger ve Chagal da kısa bir dönem Orfist tablolar yapmışlardır.
Robert Delaunay 1910’lardan başlayarak Eyfel Kulesi’nin çeşitli resimlerini yaptı. 1889’daki Dünya Sergisi için edilen Eyfel, yaklaşık 300 metrelik yüksekliği ile 1918 yılına kadar dünyanın en yüksek yapısı olarak kalmıştı. Modern çelik sayesinde inşa edilebilmiş olan Kule, teknolojinin yeni olanaklarını simgeliyordu. Robert Delaunay’ın Eyfel Kulesi serisinden 1925 tarihli bu Eyfel tablosu Christie’s müzayede evinde 3,737,250 Pound’a alıcı bulmuş.

Robert Delaunay 1910’lardan başlayarak Eyfel Kulesi’nin çeşitli resimlerini yaptı. 1889’daki Dünya Sergisi için edilen Eyfel, yaklaşık 300 metrelik yüksekliği ile 1918 yılına kadar dünyanın en yüksek yapısı olarak kalmıştı. Modern çelik sayesinde inşa edilebilmiş olan Kule, teknolojinin yeni olanaklarını simgeliyordu.
Robert Delaunay’ın Eyfel Kulesi serisinden 1925 tarihli bu Eyfel tablosu Christie’s müzayede evinde 3,737,250 Pound’a alıcı bulmuş.

Sonia Delaunay, Flamenko Şarkıcısı, 1916. Sonia Delaunay ressam, tekstil ve moda tasarımcısı olan bir sanatçı. Kendisinden Art Deco bölümünde uzun uzun bahsedeceğiz.

Sonia Delaunay, Flamenko Şarkıcısı, 1916.
Sonia Delaunay ressam, tekstil ve moda tasarımcısı olan bir sanatçı. Kendisinden Art Deco bölümünde uzun uzun bahsedeceğiz.