Etiket arşivi: Minos Uygarlığı

Şiddet 71| Atletik Şiddet 1

MÖ 490 yılına ait kil bir çömlek üzerindeki resimde rakibinin gözünü oymaya çalışan bir pankreas dövüşçüsü ve bu hareket hata sayıldığından onu cezalandırmak üzere olan bir hakem görülüyor.  Eser, British Museum’da sergilenmektedir. Fotoğraf: Kan Sporu

MÖ 490 yılına ait kil bir çömlek üzerindeki resimde rakibinin gözünü oymaya çalışan bir pankreas dövüşçüsü ve bu hareket hata sayıldığından onu cezalandırmak üzere olan bir hakem görülüyor.
Eser, British Museum’da sergilenmektedir.
Fotoğraf: Kan Sporu

  • Antik dünyada güreş, boks, pankreas ve atlı araba yarışları atletik şiddetin örnekleridir.
  • Erken dönem Mezopotamya ve Mısır’da, Girit Adası’ndaki Minos uygarlığında (MÖ 3000-MÖ 1200) boks yapıldığı biliniyor.
  • MÖ 1300-1200 yıllarına tarihlenen Kıbrıs çömleklerinde boksörler betimlenmiştir. Miken Dönemi’nde (MÖ 2000-MÖ 1100) Yunan savaşçıların atlı araba yarışlarından ve bokstan zevk aldıkları bilinmektedir.
  • Antik Yunan’da atlı araba yarışlarında ölümler, yaralanmalar normaldi. Dini festivallerde ve cenazelerde Yunan atletik şiddeti kurumsallaştırılmıştı. Yunan boksunda müsabakanın zaman sınırlaması yoktu; taraflardan biri yenilene kadar sürerdi; rakibini öldüren boksör yasal koruma altındaydı ve Yunan boksu Olimpiyatlara MÖ 688 yılında dahil edilmişti.
  • MÖ 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen Homeros, Yunan güreşi ve boksunun ilk anlatıcısıdır.
  • Seyircinin daha fazla şiddete olan arzusunu tatmin etmek için MÖ 7. yüzyılda ortaya çıkan; yumruk, tekme, boğma, eklem çıkartma, cinsel organlara darbenin serbest olduğu pankreas da bokstan 40 yıl sonra Olimpiyat oyunlarına dahil olmuştu. Pankreas hakemi hata yapanı kamçı ile durdururdu. Pankreasta ısırmak ve rakibin gözlerini çıkarmak dışında her türlü hücum serbestti.
  • Hipokrat (MÖ 460-MÖ 377), eserlerinden birinde kafa travması geçirerek ölen bir atletten bahseder.
  • Şiddet, Romalılara hem yoğun bir zevk veriyor hem de ideolojik bir amaç olarak hizmet ediyordu. İmparatorluk yayıldıkça, yeni kazanılmış bölgelerdeki toplumların da kendilerini birer Romalı kadar sert ve dayanıklı olduklarını ispat etmeleri beklenirdi.
  • Teke tek dövüşte uzman olmak Roma’da en büyük erdemdi.

 

Fasces 1

Roma, pek çok şeyin başlangıç noktasıdır. İlk orada kullanılmış, uygulanmış şeyler daha sonra dünyada genel kabul görmüştür.

Ancak Fasces, bir Etrüsk mirasıdır.

Minos Uygarlığı’ndaki çift başlı balta lybris’in Etrüskler tarafından İtalya’ya taşındığı ve oradan esinlenildiği tahmin edilmektedir.

Fasces. Fotoğraf: Encyclopedia Britannica

Fasces.
Fotoğraf: Encyclopedia Britannica

Fasces bir demet. Tüylü huş ağacı çubuklarından oluşan sembolik bir demet.

Güç ve yargı yetkisini veya birlikten kuvvet doğacağı fikrini temsil ediyor.

Ahşap çubuklar halkı,

Demetteki balta, devletin gücünü,

Kırmızı deri şeritler, devlet gücünün sınırını simgeliyor. Yani “devletin kırmızı çizgileri.”

Daha az kırmızı şerit, daha güçlüyüm, sınırım az, anlamına gelirdi.

Roma Cumhuriyeti’nde (MÖ 509-27) demeti sivil hizmetli korumalar, liktorlar taşıyor.

Lictorlar, üst düzey görevlilere, magistralara eşlik ederdi.

Liktorlar magistraların önünde yürür ve bayrak gibi taşıdıkları Fasces sayısı ile magistranın statüsünü belli ederdi.

Pomerium Roma’nın kutsalı olduğundan orada Fasces’e balta takılmazdı.

Cumhuriyet’in durumu tehlikede olduğunda atanan diktatörler döneminde lictorlar Pomerium içerisinde de demetlere balta takarak, diktatörün elinde olağanüstü güç bulunduğunu ifade ederlerdi.

Diktatörlerin Faces şeritleri kırmızı değildi; güçlerinin sınırı daha belirsizdi.

Fotoğraf: The Westologist

Fotoğraf: The Westologist

Fasces, Fransız İhtilali’nde, halkın elindeki devlet gücünü sembolize etmiştir. Devrim sonrası Kuba’da da aynı anlamda kullanılmaktadır. Fotoğraf: CRW Flags Inc

Fasces, Fransız İhtilali’nde, halkın elindeki devlet gücünü sembolize etmiştir. Devrim sonrası Kuba’da da aynı anlamda kullanılmaktadır.
Fotoğraf: CRW Flags Inc

Fotoğraf: World News

Fotoğraf: World News

İtalyan faşizminin adı Fasces’ten türetilmiştir.

Faşist ilke ve öğretiler Giovanni Gentile (1875-1944) tarafından, Benito Mussolini (1883-1945) için yazılmıştır.

İtalyan Ulusal Faşist Parti Fasces’i sembollerinden biri yapmıştır.

Sembolün üçlü anlamı devlet gücü, halk mülkiyeti ve birliktelik 1922 yılında iktidara gelen Mussolini’nin propagandasında kullanılmıştır.

Fasces, 1926 yılından itibaren İtalya’nın resmi devlet sembolü olmuştur.

Fasces daha sonra da kullanılmaya devam etmiştir. Günümüzde en az 17 ülkenin arma, ordu ya da bayrağında kullanılan bir semboldür. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nde, Beyaz Saray’da Oval Office’de, ABD mahkemelerinde, ABD Milli Muhafız Bürosu ambleminde halen kullanılmaktadır.