Etiket arşivi: Ermenistan

Milliyetçilik 9

Fotoğraf: Millet Gazetesi

Fotoğraf: Millet Gazetesi

 • Breton Kurtuluş Cephesi ile Bretonlar, Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi FLNC ile Korsikalılar ayrıca Alsace bölgesinin Fransa’dan ayrılma potansiyeli var.
 • İtalyan GSYH’sının önemli bir bölümünü oluşturan Padanya bölgesi, Lombardia, Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerini kapsıyor. Zengin Kuzey İtalya’nın ayrılmasını/özerkliğini savunan Kuzey Ligi Partisi, 1990′lı yıllarda Padanya’nın İtalya’dan tamamen kopmasını savunmuştu. Şimdiki talepleri, Kuzey’in kazandığı paranın büyük bir bölümünün bölgede kalması ve buradan idare edilmesi. Kuzey Ligi Partisi’nin lideri Matteo Salvini’nin güney İtalyalılar için “Kokuyorlar” gibi aşağılayıcı ifadeler kullandığı da biliniyor. Salvini ayrıca İslam karşıtı çizgisiyle de tanınıyor ve göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunuyor. Partisini milliyetçilik çizgisine oturtan Salvini, popülizm gereği Milano mitingine elinde İncil ve tespihle çıktı. Siyasi ve dilsel özerklik elde etmiş olan müreffeh Güney Tirol de İtalya’nın diğer bölgelerinin sorunlarıyla meşgul olmak istemiyor ve Roma’dan ayrılmak istiyor.
 • Belçika ekonomisinde aslan payını karşılayan Flamanlar yıllardır bağımsızlık düşüncesini, bazen yüksek sesle, dile getiriyor.
 • 2017 Almanya seçimlerinde, Alman neo-faşizminin yükselen markası Alternative für Deutschland, “Almanya’yı yabancılardan geri alacağız” sloganını kullandı ve üçüncü parti oldu.
 • İspanya’da Katalonya, İtalya’da Padanya ve Güney Tirol, Almanya’da Bavyera, Belçika’da Flamanlar ülkelerinin zengin ve yoksul arasındaki refah farkını azaltarak mali denge kurma işinden kurtulmak istiyorlar.
 • Zengin ve yoksul eyaletler arasındaki refah farkını azaltarak mali denge kurmayı amaçlayan sisteme yaptıkları yüksek ödeme zenginlerin en büyük şikayeti, bazen de bağımsız olma itkisi.
 • 1980’lerin sonlarına doğru Doğu Avrupa’daki bütün sosyalist sistemler çözülme dinamiğine girmişti.
 • 1917’de temelleri atılan ve 1922’de kurulan Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 15 devlet kurulmuştur: Rusya, Ukrayna, Moldova, Litvanya, Letonya, Estonya, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya. Yugoslavya’nın parçalanması SSCB’nin dağılması gibi barışçıl olmamıştır. Yugoslavya’nın yerine 7 devlet kurulmuştur: Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova. Bu devletler kurulurken yaşanan acılar ve milliyetçilik, çocukları birbirine düşman etmiştir.
 • Post-kolonyal çalışmaların önemli ismi Hintli akademisyen Partha Chatterjee’ye (1947-) göre, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından gelen bağlamda milliyetçilik artık medeni hayatın düzenli sükunetini tehdit eden karanlık, ilkel ve nereye gideceği belli olmayan kadim bir güç olarak görülüyor.
 • Milliyetçilik, her ne kadar, insan yaşamının ve şerefinin dokunulmazlığına, genel adalet ilkesine, kutsal otoriteye ve aşkınlığa atıfta bulunsa da, aslında bunların gerçek içeriğine doğrudan doğruya karşıdır. Çarpışan milliyetçilikler, biçimlerin arkalarında sakladıkları özü yalanlamaya ve reddetmeye çalışırlar, diye yazıyor Bosnalı Rusmir Mahmutcehajic.

 

 

Bizans İmparatorluğu 97| Türkler ve Bizans 3 Malazgirt Savaşı 1

 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri, bölgenin politik parçalanmasını hızlandırmıştır.
 • II. Basileos’un 1025 yılında ölümünün ardından Bizans bir çöküş dönemine girdi.
 • X. Konstantin Dukas (1059-1067) bir alim ve entelektüeldi, iyi bir hatipti, en eski ve en zengin askeri aristokrat ailelerden birine mensuptu ama doğuştan asker değildi.
 • Geçmiş 17 yıl içinde üç askeri ayaklanma yaşanmış, bunlardan ikisi şans eseri bastırılmış, üçüncüsü ise başarıya ulaşmıştı. Bu yüzden ordunun gücünü frenlemek için yardımların kesilmesi, generallerin yetkilerinin kısıtlanması ve öncenin köylü askerlerinin yerini yabancı ücretli askerlerin alması gibi önlemlere gidilmişti.
 • Selçuklular, 10. yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir ’de ortaya çıkmış, İslam’ı benimsemiş Sünni göçebelerdir ve yağmacılıkla geçinmektedirler. Küçük atları, kılıçları, özellikle hareket halindeyken de kullanabildikleri ok ve yayları, hem öne hem de arkaya doğru aynı ustalıkla ok atabilmeleri ile ünlüdürler. 1045 yılında önderleri Tuğrul Bey liderliğinde Bağdat’ı ele geçirmişler, Abbasi Halifeliğini himayeleri altına almışlar, Tuğrul Bey’i “Doğu ve Batı’nın Sultanı” ilan etmişlerdir. Selçuklular, başka bir halifelik kurma cesareti göstererek İslam’ın temel birliğini tehdit ettiğini düşündükleri Fatımi İmparatorluğu’na karşı sefer yapmaya karar verdiklerinde önlerindeki en büyük engel, büyük bölümü Bizans hakimiyeti altında olan Ermenistan idi.
Türklerin savaşta uyguladığı Hilal Taktiği, Kurt Kapanı veya Turan Taktiği. Ordu, savaş anında merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma ayrılırdı. Merkez kuvvetleri düşmana saldırır, bir süre sonra saldıran bu kuvvetler, kaçar gibi geri çekilirdi (sahte ricat). Bunu yaparken de at üzerinde ok atmak suretiyle savaşa devam ederlerdi. Böylece geri çekilen askerlerin peşinden gelen düşman, ordunun sağ ve sol kısmı tarafından çember içine alınarak imha edilirdi. Fotoğraf:www.thewhitetree.org

Türklerin savaşta uyguladığı Hilal Taktiği, Kurt Kapanı veya Turan Taktiği.
Ordu, savaş anında merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma ayrılırdı. Merkez kuvvetleri düşmana saldırır, bir süre sonra saldıran bu kuvvetler, kaçar gibi geri çekilirdi (sahte ricat). Bunu yaparken de at üzerinde ok atmak suretiyle savaşa devam ederlerdi. Böylece geri çekilen askerlerin peşinden gelen düşman, ordunun sağ ve sol kısmı tarafından çember içine alınarak imha edilirdi.
Fotoğraf:www.thewhitetree.org

 • Monofizit Ermenilere karşı dini zulüm uygulayan X. Konstantin ayrıca onlara ağır vergiler koymuş, milis gücünü de dağıtmıştı. Bu suretle Bizans, çok değerli bir tampon devlet ile arasını bozmuştu. Tuğrul Bey, 1046 yılında Ermenistan’a yaptığı hücumda başarılı olamaz, gafil avlanır. İki yıl sonra kardeşi İbrahim İnal, Ardzen kentini (Erzurum) istila eder. Tuğrul Bey 1054 yılında Kuzey ve Orta Ermenistan bölgesi ve Erzurum yaylasını alır, Trabzon’a geçer, 1055’te de Bağdat’a girer.
 • Tuğrul Bey’in 1063 yılındaki ölümünün ardından yerine kardeşi eş sultan Çağrı Bey’in oğlu Alp Arslan geçmiştir. Alp Arslan’ın bıyıklarının çok uzun olduğu, ava çıktığında arkasında bağlamak zorunda kaldığı söylenir. Tahta geçtiğinde 33 yaşındadır. 1064 yılında başkent Ani’yi kuşatır, şehir 25 gün dayandıktan sonra teslim olur. Buradan devam ederek, 1067’de Caesarea (Kayseri) ve Ankyra’yı  (Ankara) da almış, Bizans onlara karşı tek bir kılıç bile çekmemiştir.
 • X. Konstantin ölür. Eşi Eudokia, Anadolu askeri aristokrasisinden, Kapadokya’da geniş arazilere sahip, seçkin bir aileden gelen, Peçeneklere karşı zaferler kazanmış, yetenekli, çok çalışkan bir idareci ve cesur bir asker olan Romen Diyojen (1068–1071)ile evlenir. Bu seçimde amaç, devletin kurtuluşu için tahta bir asker çıkarmaktır.
 • Alp Arslan ile yapılan ateşkes antlaşması Türkmenler tarafından sürekli bozulduğu için Bizans açısından hükmü kalmamıştır. Türkmen akınlarını kontrol altına alamaması ve onların faaliyetlerini tamamen üstlenmemesi nedeniyle Alp Arslan ateşkes antlaşmasının hala yürürlükte olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden uzun zamandır gündemlerinde olan Fatımi Halifeliği ’ne karşı sefer kararı alır. 1070 yılında Horasan’daki merkezinden yola çıkarak Ermeni kaleleri Malazgirt ve Erciş’i zapt eder. Amida’ya (Diyarbakır) gelir, Edessa (Urfa) sınırına dayanır. İmparatordan ateşkesin uzatılması mesajı kendisine ulaşınca Urfa’yı almadan ilerlemeye devam eder. Alp Arslan Halep’i kuşatırken Ermenistan’da olan Romen Diyojen ’den öneriyi tekrarlayan bir mesaj daha gelir. Ancak bu sefer, belirgin bir tehdit havası sezilmektedir. İmparator şimdi ültimatom vermektedir. Alp Arslan Fatımi seferini yarıda kesip geri döner. Veziri Nizamülmülk’ü birlik toplaması için Azerbaycan’a gönderir. Kendisi de Van Gölü ve Urumiye Gölü arasından on bine yakın Kürt atlısı toplar.