Etiket arşivi: Dinsel yasaklar

Sözlü Gelenek

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2013.

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2013.

  • Geleneksel topluluklar, yaşamlarında yer edinen gelenekler ve onları etkileyen olaylar hakkında sözlü anlatılar yaratırlar.
  • Topluluğun kolektif hafızasında yer bulamayan ya da az yer bulan gelenekler, toplumun sözel hafızasında da yeterince yer bulamaz.
  • Dinsel yasakların ve modernleşmenin geleneğin sözel hafızadaki yerini zayıflattığı bilinmektedir.
  • Arkaik geleneklerin yeni inançlar ve dinler içerisinde kendine meşru bir yer edinme çabası, geleneklerin direnme stratejisidir.
  • Televizyon da topluluk içindeki iletişime yaptığı olumsuz etki ile sözlü geleneklerin aktarımını sınırlayan önemli bir diğer faktördür.

 

Yararlanılan Kaynak

Kaybolan İzler, Mümtaz Fırat, YKY, 2017.