Etiket arşivi: çiçek

Bizans İmparatorluğu 33 | Bizans’ta Kadın ve Evlilik

13. yüzyıl minyatüründe yün eğiren Bizanslı kadın. Fotoğraf: Byzantium, Philip Sherrard, Time-Life Books, 1976.

13. yüzyıl minyatüründe yün eğiren Bizanslı kadın.
Fotoğraf: Byzantium, Philip Sherrard, Time-Life Books, 1976.

 • Bizansta kadının kanuni garantileri vardı. Başlık parası karşılığında kocasının eşit değerde toprağı kadının üzerine yapması gerekirdi. Belirli koşullarda kendi malı gibi, kocasınınkiler üzerinde de söz sahibi idi. Çocuklar açısından kocası ile eşit yetkiye sahipti.
 • Ginachionitis, evdeki kadınlar bölümüne verilen addı. Jinekoloji kelimesi buradan gelmektedir.
 • Kadının toplumdaki yeri sosyal sınıfına göre idi. İmparatoriçe çok önemli yetkileri olan bir kimse idi. Asil ailelerin kadınlarının resmi törenlerde rolleri olurdu. Alt sosyal sınıflarda ise kadının görevi çocukları büyütmek, fakirlere yardım etmek ve ruhları için endişe etmekti.
 • Üst sınıf kadınların kullandığı mücevherler arasında altın bilezikler, gümüş veya altın üzerine hakiki taşlarla bezeli kolyeler, altın küpeler yaygındı.
 • Vücut bakımı seçkin Bizanslı kadınların günlük  hayatında önemli bir rol oynardı. Kişisel bakım, saç bakımı ve kozmetikler seçkin olmanın bir parçasıydı. Koyu makyaj yaparlardı.
 • Tanrıça Athena ve tavus kuşu, kadın güzelliğinin arketipi olarak kadın tuvaletine özgü objeler ve takılarda çok kullanılıyordu.
 • Kadınlar toka ve taraklarla saçlarına gösterişli biçimler veriyor, saçlarını koyu renk ise safranla sarıya, kırlaşmışsa siyaha boyuyorlardı.
 • Kendi evlerinin dışında saygın kadınların saçlarını örtmeleri beklenirdi.
 • Genelde Tanrıça Athena ve imparatoriçe biçiminde tanımlanan kadın büstlerinden kantar ağırlıkları kullanılmıştır. Amaç, kadın kişileştirmelerine atfedilen uğur fikri ve erdemlerle imparatorluk yetkisini birleştirerek, ağırlığın doğruluğunu tasdik etmekti.
 • Saray kadınlarının giysileri incilerle, değerli taşlarla kaplı olurdu.
 • İmparator V. Konstantin Bizans prensi iken Hazar Kağanı’nın kızıyla evlendiğinde prenses, çeyizi içinde Bizans sarayını çok etkileyen bir elbise getirmişti. Bu elbise öylesine hayranlık uyandırdı ki, tören giysisi olarak kabul edildi. Adına çiçekion dediler. Bizans’a geldikten sonra İrene adıyla vaftiz olmuş prensesin adı veya takma adı Türkçe olarak Çiçek idi. Çiçek’in oğlu Leon Hazar 775-780 yılları arasında imparator olmuştur.
Bizans’ta yüzyıllara göre kadın örtünmesi/başlığı modelleri. Fotoğraf:www.odatv.com

Bizans’ta yüzyıllara göre kadın örtünmesi/başlığı modelleri.
Fotoğraf:www.odatv.com

 • 7. yüzyıldan başlayarak damadın geline bir nikah yüzüğüyle bir kemer vermesi geleneği doğdu. Evlilik törenlerinde evlilik taçları, gelin kemerleri, kolye veya vücut zinciri (kemer-kolye arası bir çeşit mücevher) ve evlilik madalyonları takılıyordu. Evlilik madalyonlarında mutlaka Meryem olurdu.
 • Festival ve yemeklerde kilise karşı cinslerin ayrı masalarda oturmalarını öngörürdü.
 • Geleneksel evlilik: Kilise Büyük Perhiz esnasında evlenmeyi yasakladığından, evliliklerin çoğu Paskalya sonrası yapılırdı. Damat müzisyenlerle gelinin evine gelirdi. Bu eski bir Yunan geleneğiydi ve Bizanslılar tarafından da uygulanırdı. Damat ve gelinin başından pirinç atılırdı. Köy düğünlerinde gelin ve damadın başlarına kağıttan ya da çiçeklerden yapılmış taçlar konur, evlilik yüzükleri/taçları birbirine kurdele ile bağlanırdı.
10. yüzyıla ait fildişinden oyma eserde İsa, imparatorluk çifti Romanus ile Eudoxia’ya taç giydiriyor. Bizans’tan beri devam eden bir gelenek olarak günümüzde de evlenen Ortodoks çiftler birbirine kurdele ile bağlanmış sembolik taçlar giyerler. Birbirine bağlı taçlar, evlilik bağını simgeler. Fotoğraf: Byzantium, Philip Sherrard, Time-Life Books, 1976.

10. yüzyıla ait fildişinden oyma eserde İsa, imparatorluk çifti Romanus ile Eudoxia’ya taç giydiriyor. Bizans’tan beri devam eden bir gelenek olarak günümüzde de evlenen Ortodoks çiftler birbirine kurdele ile bağlanmış sembolik taçlar giyerler. Birbirine bağlı taçlar, evlilik bağını simgeler.
Fotoğraf: Byzantium, Philip Sherrard, Time-Life Books, 1976.

Madrid Ulusal Kitaplık'ta bulunan Skilitzes yazmasından bir minyatür; Bizanslı soylu kadın Danielis tahtırevan ile giderken, 9. yüzyıl. Fotoğraf:tr.wikipedia.org.

Madrid Ulusal Kitaplık’ta bulunan Skilitzes yazmasından bir minyatür; Bizanslı soylu kadın Danielis tahtırevan ile giderken, 9. yüzyıl.
Fotoğraf:tr.wikipedia.org.

Görsel Sanatlar ve Oyun

İnsan, düşünmeye başladığı andan itibaren iç gerçeklerini, içgüdülerini biçimsel olarak açıklamaya başlamıştır. Bu görsel imge ve simgelerle, oyun oynayan çocuğun zihninin işleyişi aynıdır.

İnsan doğa ile yetinemez, onu aklı ve emeği ile işler, kendi amaçlarına göre yenilikler getirerek kültür yaratır. Denge arayışını sanat aracılığıyla çözümler. Bir dönem için kurulan denge zamanla bozulur, çağın eğilimine göre yeniden kurulması gerekir.

İlk insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli araçlar üretmişler ancak bunları yapmakla kalmamışlar, tek ya da çok renkli geometrik bezekler, çiçek, yıldız, daire gibi sembolik motiflerin yanı sıra değişik konulu tasvirlerle süslemişler, güzelleştirmek için emek harcamışlardır. Törensel olmayan kaplar bile güzel biçimlere sokulmuştur. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi MÖ 6800-5700 tarihlerinden kalma Çatalhöyük kazılarında ele geçirilen böyle eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Yine MÖ 6. binyılın ilk yarısına ait makyaj aletleri, taş ve kemikten yapılma süs eşyaları da aynı müzemizdedir. Taşa, tahtaya kazılarak resim, maddelerin şekillendirilmesi ile heykel ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi müziğe temel olmuş, çeşitli oyunlarla tiyatro başlamıştır. Bu faaliyetlerle insanlar dar hayatlarını genişletmişlerdir. Arkeoloji, her insanda güzele karşı bir ilgi ve güzellik duygusu olduğunu kanıtlamaya devam etmektedir.

Çocuğun dünyayı anlamlandırmasını ve eğlenmesini sağlayan oyun ve oyuncağın tarihi çok eskidir. İlk çağda mağara duvarlarına resimler çizerken kullanılan taşlar bugünkü boya kalemlerinin ataları olarak oyuncak sayılmaktadır. Arkeolojik bulgularla ortaya çıkarılan tahta atlar, topaç, misket ve kil bebekler ilk oyuncak çeşitleridir.

Gaziantep’teki Medusa Cam Eserleri Müzesi’nde Hitit ve Fenike dönemlerine ait pişmiş toprak ve taştan yapılmış oyuncaklar sergileniyor. Binlerce yıl önce kralların çocukları için yapıldığı tahmin edilen pişmiş toprak ve taştan yapılma dört bin yıllık oyuncak arabalar 2011 yılında yapılan kazılarda bulunmuş.

Gaziantep’teki Medusa Cam Eserleri Müzesi’nde Hitit ve Fenike dönemlerine ait pişmiş toprak ve taştan yapılmış oyuncaklar sergileniyor. Binlerce yıl önce kralların çocukları için yapıldığı tahmin edilen pişmiş toprak ve taştan yapılma dört bin yıllık oyuncak arabalar 2011 yılında yapılan kazılarda bulunmuş.

Dış dünyanın, duyumsamaların, özlemlerin ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi, resimsel bir değer kazanması, yani imge ile, duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaretlerle yani simgelerle görselleştirme yoluyla insan, sorunlarını oyun alanında çözmüş, acılarını sağaltmıştır. Sanatçı da çocuğun oyun oynarken yaptığı gibi, kendi iç ve dış gerçeklerinden yeni var oluş biçimleri yaratır. Bir oyun olarak sanat varoluşsaldır.

Sanat ile oyunda öykünme ve özgürlük ortak iki noktadır. Her ikisi de insanı gündelik yaşamın sıkıntılardan, kaygılarından uzaklaştırarak, insanın adeta kendisini unutmasını sağlar. Her ikisinde de  hayal dünyasına yönelme olur. Bu dünya içinde, insan mutlak özgür olur. Friedrich Schiller’e (1759-1805) göre, “İnsan oynadığı sürece insandır.” Schiller’e göre sanat bir oyundur ve insan, gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilir. İnsan sanatla uğraşırken, kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Bu ise oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzer. Biz, böylece insanlığımızın saf ve tam olarak ortaya çıktığını anlarız.

Sanatın öykünme olarak değil de, bir yaratma içtepisi olarak ele alındığı düşünceye göre sanat kişisel bir dürtü ve tepkidir. Bu noktadan hareket ettiğimizde oyunun ve sanatın kendi dışında başka bir amacı olmadığını yani auto telos kavramlar olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sanatçı da çocuğun oyun içindeki tavrı gibi eserini meydana getirmekten başka bir amaç gütmez. Bu görüşe göre hem sanat hem oyun bir doyum kaynağıdır, sanatçı kendini tamamlamak için yaratır.

Felsefe ve psikiyatri profesörü, Alman Karl Groos’un (1861-1946) Oyun Teorisine göre ise oyun, hayatın sonraki aşamaları için bir hazırlık ve çocukların gelişimi için gerekli olan bir fonksiyondur. Aynı şekilde hayvanların oyun oynamasının da içgüdülerini geliştirerek onları savaşmaya ve hayatta kalmaya hazırlayan bir pratik olduğunu öne sürer. Dolayısıyla bu görüşe göre oyun, auto telos değil, işlevseldir.

Sinemaya eğlenmek için giden seyirci, kendi kendinden kaçmak, gündelik tekrarları yok etmek ister. Uykunun ve çocuk oyunlarının verdiği o sınırsız korunma duygusuna sinemada yeniden kavuşur, sinemaya çocuk oyununu devam ettirmek için gider.

Sanat ve oyun beğeni ve zevklerin gelişmesinde de önemli yer tutar. Gerçeğin imitasyonları ile oynayan çocuk doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü, güzeli ve çirkini öğrenir. Bu nedenle sanatın ve oyunun eğitim içindeki önemi kavranmış ve eğitim programları hazırlanırken estetik değerlere, müfredatı oyunla, eğlendirerek vermeye dikkat edilmeye başlanmıştır. Konsol oyunlarına rağbet oyun oynamaya olan ihtiyacın her yaşta devam ettiğini göstermektedir.

Sanat ve oyun ancak özgür ortamlarda ortaya çıkabilirler ve toplumların ileri gitmeleri ancak özgür ve yaratıcı bireyler sayesinde gerçekleşebilir.

 

Yararlanılan Kaynaklar

 •  Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi, Zerrin Kehnemuyi, YKY 7. Baskı 2013.
 • Görsel Sanatlarda Oyunsallık, Nazan Azeri, M.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Prof. Dr. Ergin İnan’a sunulan Sanatta Yeterlilik Tezi, 2000.
 • Sanat ve Oyun, Arş.Gör. Canan Birsoy Altınkaş, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 2002.
 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi Rehberi
 • Okullarda Resim, Hüseyin ve Hayrettin Kılıçkan, Taç Yayınevi.
 • Sanat ve Oyun, Sosyolog Ömer Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Çağdaş Felsefe Tarihi Dersi Ders Notları.
 •  Yeşil Gözler, Marguerite Duras, Metis Yayınları, 2008.