Etiket arşivi: Çağdaş Dönemde İnanç ve Teknoloji

Çağdaş Sanata Varış 252|Çağdaş Dönemde İnanç ve Teknoloji 3

 • Tekno gnosis biçimini almış olan New Age vahiyciliğinin ruhsalcı bir yönü vardır, kozmik farkındalığı önemser.
 • New Age, kuantum fiziğine ait eşzamanlılık, aynı anda olan, yani ikisi arasında ışığın yolculuk etmesinden daha hızlı olan iki olay ya da öge arasındaki bağlantı fikridir. Olayları maddi nedensellik şebekesinin ötesinde birbirine bağlayan tinsel bir boyutun maddi dışavurumudur. Evrende kesinlik ararken, önemli birtakım ipuçlarını göz ardı etmiş olduğumuzu ima eder. New Age bilişsel haritasında, bilinçdışı ve bilinmeyene Sol; bilinçlilik ve uyanıklığa Sağ beyin yarımküresi karşılık gelir.
 • New Age tinselciliğinin radikal versiyonunda, üzerimize çöken ekolojik felaket, basit bir ruhsal sürecin, bizi yeni ve daha yoğun bir farkındalık haline zorlayan bir sürecin maddi ifadesine indirgenmiştir.
Tanrı Olarak Alan Measles’a Oy Verin, Grayson Perry, 2007. 2015 yılında Pera Müzesi’nde sergilenen el yapımı yün halı. Perry bu halıyı çok beğendiği Afgan savaş halılarını temel alarak tasarlamış. Tanrı için oy verme fikri kışkırtıcı gibi görünse de sanatçı bununla daha çok konuşmayı ve bir tartışma başlatmayı hedeflemiş olduğunu belirtiyor. Perry, Londra Metrosu’nun bombalanması, İkiz Kuleler’e saldırı, İsrail’in Batı Şeria’daki duvarı ve Usame bin Ladin göndermeleri ile teröre karşı savaşın birçok yüzünü esere katmak istemiş. Sanatçının niyeti izleyicinin Birleşik Krallık’ta politik özgürlüğün ne derece kanıksandığını ve yerkürenin her yerinde insanların seslerini duyurmak ve adil biçimde temsil edilmek için mücadele ettikleri gerçeğini test etmektir. Eserlerinde yün, pamuklu, ipek halı; akrilik, sırlı seramik, polyester ve yedirme baskı yöntemini kullanan Grayson Perry’nin üç ana teması sınıf ve tüketicilik; din ve inançla ilgili fikirler ve kimliktir. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Tanrı Olarak Alan Measles’a Oy Verin, Grayson Perry, 2007.
2015 yılında Pera Müzesi’nde sergilenen el yapımı yün halı.
Perry bu halıyı çok beğendiği Afgan savaş halılarını temel alarak tasarlamış. Tanrı için oy verme fikri kışkırtıcı gibi görünse de sanatçı bununla daha çok konuşmayı ve bir tartışma başlatmayı hedeflemiş olduğunu belirtiyor. Perry, Londra Metrosu’nun bombalanması, İkiz Kuleler’e saldırı, İsrail’in Batı Şeria’daki duvarı ve Usame bin Ladin göndermeleri ile teröre karşı savaşın birçok yüzünü esere katmak istemiş. Sanatçının niyeti izleyicinin Birleşik Krallık’ta politik özgürlüğün ne derece kanıksandığını ve yerkürenin her yerinde insanların seslerini duyurmak ve adil biçimde temsil edilmek için mücadele ettikleri gerçeğini test etmektir.
Eserlerinde yün, pamuklu, ipek halı; akrilik, sırlı seramik, polyester ve yedirme baskı yöntemini kullanan Grayson Perry’nin üç ana teması sınıf ve tüketicilik; din ve inançla ilgili fikirler ve kimliktir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Sosyolog Razmig Keucheyan, yeni eleştirel düşüncelerde sıklıkla dine de yer verildiğini belirtiyor. Bunun her zaman dini savunmak amacıyla değil, din ve özgürleşme ilişkisi bağlamında ortaya konduğunu ileri sürüyor.
Toxic Mary, Banksy, 2003. Global Karaköy, 2016. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Toxic Mary, Banksy, 2003.
Global Karaköy, 2016.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Gerçekler ve İnançların Haritası, Grayson Perry, 2011. Gerçekler ve İnançların Haritası adlı eser, her köşesinde ayrı bir konu bulunan bir halı. Hac fikrinden etkilenen sanatçı, hac mekanı olarak gördüğü her sembolü, yeri, yapıtı, düşünceyi bir halı üzerinde toplamış. Halının ortasında solda betimlenen ayı, hayatın doğal ve vahşi yanını; sol alt köşedeki modern giysili kadın, tüketim dünyasını; ortadaki küçük çocuk, masumiyeti; orta bölümdeki etnik giysili kadın ise geleneği temsil ediyor. Bu harita yolumuzu bulmamız için değil, ne denli kayıp olduğumuzu fark etmemiz için yapılmış gibi duruyor. Pera Müzesi, 2015. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Gerçekler ve İnançların Haritası, Grayson Perry, 2011.
Gerçekler ve İnançların Haritası adlı eser, her köşesinde ayrı bir konu bulunan bir halı. Hac fikrinden etkilenen sanatçı, hac mekanı olarak gördüğü her sembolü, yeri, yapıtı, düşünceyi bir halı üzerinde toplamış. Halının ortasında solda betimlenen ayı, hayatın doğal ve vahşi yanını; sol alt köşedeki modern giysili kadın, tüketim dünyasını; ortadaki küçük çocuk, masumiyeti; orta bölümdeki etnik giysili kadın ise geleneği temsil ediyor.
Bu harita yolumuzu bulmamız için değil, ne denli kayıp olduğumuzu fark etmemiz için yapılmış gibi duruyor.
Pera Müzesi, 2015.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2016 yılında hazırladığı rapora göre:
  *2000’li yıllardan itibaren Batı’da İslamofobi nedeniyle fonlar ayrılmaya başlandı. Sadece ABD’de bu amaçla 200 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu.
  *İslamofobik davranışların en az olduğu ülkeler Hollanda ve İngiltere.
  *Avrupa ülkelerinde 9 bin civarında cami var. Son bir yılda Almanya’da 46, Avrupa’da toplamda 146 cami saldırısı olmuş.
  *Avrupa hukukunda İslam karşıtlığı antisemitizm gibi suç değil.
 • Alman sosyolog Ulrich Beck’e göre, 21. yüzyılda risk toplumuna dönüştüğümüz için, risklere karşı hazırlıklı olmalıyız.
 • İŞİD, en büyük örgütlenmesini internet üzerinden gerçekleştiren bir örgüt. Saldırı talimatları buradan veriliyor, saldırı planları internet üzerinden iletiliyor. Dünyada en büyük yabancı savaşçı hinterlandına sahip bir örgüt olarak karanlık planları için dijital dünyayı çok etkin bir şekilde kullanıyor.

 

Çağdaş Sanata Varış 251|Çağdaş Dönemde İnanç ve Teknoloji 2

 • Amerikan dinci sağına göre, Tanrı’nın kutsadığı biricik halk beyaz ve Protestan’dır. Onların arzusu, kapitalist ekonominin canlanması, dinsel/ahlaki düzenin kurulması, ABD’nin askeri gücünü herkesin kabul etmesi, ABD emperyalizminin güçlendirilmesi, kadının eşitlik iddiasından vazgeçip geleneksel rolüne geri dönmesi, erkek çalışanlara daha yüksek ücret ödenmeye devam edilmesidir. Bu grup, kürtaja ve eşcinselliğe karşı tavır alır.

 

 • Başlıca temsilcisi fütürist Ray Kurzweil (1948-) olan tekno dijital vahiycilik bilimsel doğalcılık sınırları içinde kalmaya çalışıyor.
Christ with Shopping, Banksy, 2004. Global Karaköy, 2016. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Christ with Shopping, Banksy, 2004.
Global Karaköy, 2016.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • DNA denetimli üretim düşüncesini ortaya atan Craig Venter’dir (1946- ).  Venter’in sahası sentetik biyoloji, yani Darvinci evrimin şekillendirmediği, insan zekasının yarattığı yaşam sahasıdır. Yapılan çalışmalarda insan genomunu eskisinden çok daha hızlı ve ucuz bir şekilde çözümleme yöntemi geliştirildi. Venter, kendi genomunu yayınladı. 2008’de, canlı bir organizmaya ait tümüyle sentetik ilk genomu inşa etti. Bu başarı yeni mikroorganizma türlerini yaratmanın yolunu açtığı gibi, sentetik biyolojinin ürünü olan biyogenetik devrimin güvenli ve adil bir şekilde nasıl idare edileceği tartışmalarını da başlattı. Beynin uzaktan kumanda aleti gibi davranarak denetlediği protez uzuvlar; üç boyutlu yazıcılar kullanılarak yapılan organlar; kendi kendini örgütleyen, zeki mikro robotlar veya nano robotlar aracılığıyla Gerçek Sanal Gerçeklik yaratılması; algının kendisinin doğrudan simüle edilmesi ile sınırsız yeteneğin ortaya çıkması söz konusu olabilir, deniyor.
Patricia Piccini (1965-) Melbourne’lü bir sanatçı. Sergisinin başlığı We are Family. İnsan hayatına yapılan tıbbi müdahaleler sanatçının ana ilgi alanı. Bilim adamlarının sentetik organizma yaratmak için DNA’yı sentetik hale getirmelerinden ilham alarak kendi klonlarını yapmaya başlamış. Yarattığı melez yaratıklardan oluştuduğu aileyi 2003 Venedik Bienali’nde Avustralya Pavyonu’nda sergilemişti.. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Patricia Piccini (1965-) Melbourne’lü bir sanatçı. Sergisinin başlığı We are Family. İnsan hayatına yapılan tıbbi müdahaleler sanatçının ana ilgi alanı. Bilim adamlarının sentetik organizma yaratmak için DNA’yı sentetik hale getirmelerinden ilham alarak kendi klonlarını yapmaya başlamış. Yarattığı melez yaratıklardan oluştuduğu aileyi 2003 Venedik Bienali’nde Avustralya Pavyonu’nda sergilemişti..
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Vatikan aile planlaması, cinsel eğitim ve yasal kürtaja karşı olduğu gibi, kök hücre araştırmalarına, biyogenetik çalışmalara, embriyo araştırmalarına da karşı.  Bu çalışmalara “Tanrı’nın yarattığına müdahale” adı altında karşı çıkıyor. 2003 yılında Vatikan’ın desteğiyle İtalyan Senatosu’ndan geçen bir yasa ile donör yumurta ve sperm kullanımı yasaklanmış, sadece “düzenli bir ilişkisi olduğunu ispat eden, heteroseksüel çiftlere uygulanır” kısıtlaması getirilmişti.  Vatikan 2005 yılında İtalyan hükümetine de genetiği değiştirilmiş tohum üretimini engellenmesi için bir yasa çıkarttırdı.