Etiket arşivi: Avrupa Kültür Başkenti

Çağdaş Sanata Varış 310|Çağdaş Dönemde Sergileme 5

  • Son yıllarda kültür endüstrilerinden söz ediliyor. Kültür endüstrilerinin dinamiğini girişimci-sanatçılar oluşturuyor ve bu endüstriyi oluşturan işletmeler bilgi ekonomisinin üretim birimleridir. Kültür alanı, artık, devletin serbest piyasayı geliştirmek için desteklediği bir endüstriye dönüşüyor.
  • Milyonlardan oluşan kitleler kendi iradeleriyle Çağdaş Sanat müzelerine gidiyor; sanat fuarları, bienaller, sempozyumlar, müzayede evleri, dergiler, yeni zengin olmuş koleksiyoncular, şöhretin ayan beyan sahiplenilmesi, kapalı gişe sergiler ve müzelerle kültür endüstrisi ve küresel sanat oluşuyor.
  • 1985 yılında Yunanistan Kültür Bakanı olduğu sırada Avrupa Kültür Başkentliği kavramını ortaya atan Melina Mercuri olmuştur. Avrupa Kültür Başkenti politikasında görüldüğü gibi, kültür etkinlikleri bu şehirler için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Venedik, 2017.

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Venedik, 2017.

  • Küresel şehir olma stratejileri de gelişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, Saadiyat Adası’nda Frank Gehry imzalı Guggenheim ve Jean Nouvel imzalı Louvre müzelerinin şubelerini ve Zaha Hadid imzalı Abu Dabi Gösteri Sanatları Merkezi’ni açarak, 26 milyar dolarlık bir kültür köyü yaratmak isterken; Seul, kendini dünyanın tasarım başkenti ilan ediyor. New York-Londra rekabeti artık sanayi gelirlerinin yanı sıra kültür-sanat ve yaratıcılık bağlamında da kıyaslanırken; UNESCO raporlarında, Yaratıcı Endüstri ürünlerinin uluslararası ticaretteki payı, diğer sektörleri aşıp 2010 itibariyle 445 milyar doları buluyor.
  • Bu önemli pazarlar en yeni sanat eserlerinin görülebileceği yerler olarak, turizm ve sermaye yatırımlarını kendilerine çekerler.
  • Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen, sanat 1970’lerden itibaren iyi bir uzun vadeli yatırım olduğunu kanıtlamıştır.
  • 2000’li yıllarda sanat piyasası, özellikle Asya, Çin ve Rusya’dan gelen rekor nakit akışları ile yükselişe geçti.
  • 2007 yılında, ilk sanat tabanlı serbest yatırım fonu kuruldu.
  • Çeşitli özel bankalar ve sigorta şirketleri müşterilerine sanat danışmanlığı ve simsarlık hizmetleri sunmaya ve sanat koleksiyonlarının yönetilmesine rehberlik etmeye başladılar.
  • Çağdaş Sanatta genişleyen pazarın sonuçlarından biri, sanat eserlerinin internet satışlarında önemli bir artış yaşanmasıdır.

 

İstanbul’un Kutsal Yağı

2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olunca şehrim hakkında yeni şeyler öğrendim. Bu vesileyle gazetelerde yayınlanan yazılardan biri, sevgili Turgay Tuna’nın yazısıydı. Sizlerle o yazıdan bir özeti paylaşmak istiyorum.

İsa’nın doğumundan sonra, üç müneccim kralın getirdikleri hediyeler altın, buhur ve miron adı verilen kutsanmış zeytinyağı idi.

İsa’nın çektiği acılara, Zeytin Dağı eteklerindeki, Yetsimani adlı bahçede sekiz ulu zeytin ağacı tanıklık etmişti.

Zeytin dalı, Hazreti İsa’nın karakterini yansıtan barışı simgeler.

Ortodoks Kilisesi inancında zeytinyağının uzun ve büyük emek gerektiren bir çalışmayla kutsal bir yağa dönüştürülmesi, geçmişten günümüze, Fener Rum Ortodoks Patrikhane Kilisesi’nde yapılmakta.

Ortodoksların miron, Müslümanların mühr adını verdikleri kutsanmış yağın insanları kötülüklerden, nazardan koruduğuna inanılır. Bebeklerin, yaşlıların, hastaların koruyucu zırhı gibidir. Vaftiz teknesindeki suya karıştırılır. Hıristiyan inancında miron ile meshedilen kişinin “Kutsal Ruhun” bir parçası haline dönüştüğüne inanılır. Ortodokslarda ölen kişinin bedenine sürülür.

Ondördüncü yüzyıldan beri İstanbul’da, Patrikhane’de hazırlanan mironun yapımı, on yılda bir, Paskalya’dan bir önceki Pazar akşamı başlayıp üç gün boyunca dualar, ilahiler eşliğinde kutsanıp, dünyadaki tüm Ortodoks kiliselerine gönderilir.

Eski Mısır’a kadar uzanan kutsanmış yağ geleneğinin ritüelleri itibarı ile eski geleneklere en yakın ve en gizemli olanı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde yapılan miron olduğu düşünülüyormuş.

Bu yazıyı okuyunca İstanbul’un bir konuda daha emsalsiz olduğunu gördüm.