Kategori arşivi: Eski Kültürler

Bizans İmparatorluğu 89| Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 5

Kutsal Emanetler

Çocukların ve denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan Demre Piskoposu Aziz Nicolas (Noel Baba) Patara doğumludur. Na’şı, 6. yüzyılda din adamlarını bir araya getiren Sinod’un toplanmasıyla ünlenen ve kutsal bir mekan haline gelen Anadolu’da Myra’da muhafaza edilirdi. 1087 yılında Barili denizciler tarafından buradan alınıp doğum yeri olduğu iddia edilen Bari’ye götürülmüştür. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Çocukların ve denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan Demre Piskoposu Aziz Nicolas (Noel Baba) Patara doğumludur. Na’şı, 6. yüzyılda din adamlarını bir araya getiren Sinod’un toplanmasıyla ünlenen ve kutsal bir mekan haline gelen Anadolu’da Myra’da muhafaza edilirdi. 1087 yılında Barili denizciler tarafından buradan alınıp doğum yeri olduğu iddia edilen Bari’ye götürülmüştür.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Azize Helena tarafından Kudüs’te keşfedildiğine inanılan Gerçek Haç, 7. yüzyılda İranlıların eline geçer. Bizans İmparatoru Herakleios (575?-641) tarafından geri alınır. 1187’de, Selahaddin Eyyubi’ye karşı savaşın kazanılmasını sağlaması için Haçlılar tarafından Hattin savaş alanına taşınır ama savaş kaybedilir, Haç da kaybedilir. Ancak sonraki yüzyılda bulunmuş olan sayısız parça günümüzde çeşitli kiliselerde muhafaza edilmektedir.
Aziz öldüğünde yapılan, en eskisi 529 yılına tarihlenen, birçok yapı evresi bulunan Demre’deki (Antalya) Aziz Nicolas Kilisesi’nin orijinali depremde yıkılmış, yerine daha büyük, belki de bazilika tipinde bir kilise yapılmıştır. Bu yapı üç neflidir. Sonradan bir nef daha eklenmiştir. Kilise, azizin yaşamını anlatan, 11.-12. yüzyıllara tarihlenen fresklerle bezelidir. 808 ve 1034 yıllarında Araplar tarafından yapılan tahribat, 1043 yılında IX. Konstantin Monomakhos ve eşi Zoe devrinde onarılmıştır. 12. yüzyılda yapıya ilaveler yapılmış, kilise tekrar onarılmıştır. Mimarisindeki en büyük değişiklik Ruslar tarafından yaptırılan onarımda meydana gelmiştir. Orijinal yapıya uymadığı hemen göze çarpan kubbelerin 1885’teki onarımda eklendiği kilise duvarındaki Rusça yazıtta anlatılmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Myra ve Noel Baba ören yerlerinde kazı ve restorasyon çalışmaları 2015 itibarıyla devam etmektedir. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Aziz öldüğünde yapılan, en eskisi 529 yılına tarihlenen, birçok yapı evresi bulunan Demre’deki (Antalya) Aziz Nicolas Kilisesi’nin orijinali depremde yıkılmış, yerine daha büyük, belki de bazilika tipinde bir kilise yapılmıştır. Bu yapı üç neflidir. Sonradan bir nef daha eklenmiştir. Kilise, azizin yaşamını anlatan, 11.-12. yüzyıllara tarihlenen fresklerle bezelidir.
808 ve 1034 yıllarında Araplar tarafından yapılan tahribat, 1043 yılında IX. Konstantin Monomakhos ve eşi Zoe devrinde onarılmıştır. 12. yüzyılda yapıya ilaveler yapılmış, kilise tekrar onarılmıştır. Mimarisindeki en büyük değişiklik Ruslar tarafından yaptırılan onarımda meydana gelmiştir. Orijinal yapıya uymadığı hemen göze çarpan kubbelerin 1885’teki onarımda eklendiği kilise duvarındaki Rusça yazıtta anlatılmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Myra ve Noel Baba ören yerlerinde kazı ve restorasyon çalışmaları 2015 itibarıyla devam etmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • İsa’nın haçına takılı olan üç çivinin (eller için iki, bir arada çivilenmiş ayaklar için bir) Helena tarafından İmparator Konstantin’e verildiğine inanılır. Efsaneye göre bir tanesi imparatorun savaş miğferine takılır, diğerinden atı için gem yapılır, üçüncü çivinin ise Roma’da Santa Croce in Gerusalemme Kilisesi’nde muhafaza edildiğine inanılır. Kutsal Gem, Milano Kilisesi’ndedir ve yılda iki kez cemaate gösterilir. Miğfere takılmış olan çivinin ne olduğu bilinmemektedir. Bir inanışa göre Monza Kilisesi’nde muhafaza edilen Demir Taç’ın içindedir.
 • Uzun süre Konstantinopolis’te muhafaza edilmiş olan Dikenli Taç, sonradan Fransa Kralı IX. Louis’ye verilmiş ve onun tarafından Paris’te yaptırılan Sainte Chapelle’e konmuştur. Başlangıçta düzinelerce dikenden oluşuyordu, ama bu dikenler yüzyıllar boyu çeşitli kilise, kutsal mekan ve seçkin insanlara dağıtıldığı için günümüze sadece kask şeklinde iç içe geçmiş dalları kalmıştır.
Aziz Nicolas, Sicilya, İtalya, Napoli, Bari, Freiburg, New York gibi yerlerin koruyucu azizi olarak kabul edilmektedir. Yortu günü 6 Aralık’tır. Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Aziz Nicolas, Sicilya, İtalya, Napoli, Bari, Freiburg, New York gibi yerlerin koruyucu azizi olarak kabul edilmektedir. Yortu günü 6 Aralık’tır.
Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Konstantinopolis’ten alınarak çeşitli yerlere dağılan kutsal emanetler arasında Meryem Ana’nın mantosu, İsa’nın sandaletleri, Vaftizci Yahya’nın giysisi, bazı dini belgeleri imzalamak için kullanılan İsa’nın kanını içeren bir küçük şişe, İncil’de anlatılan İsa ile Samiriyeli öyküsünün önünde gerçekleştiği kuyunun korkuluğu, ölümünden sonra İsa’nın bedeninin konduğu kaya, Süleyman’ın tahtı, Musa’nın asası, Herod’un öldürttüğü masum çocukların naaşları, İsa’nın Kudüs’e girerken bindiği eşeğin dışkısından bir parça, Bakire Odigitria’nın İncil yazarı Aziz Luka tarafından yapıldığına inanılan ikonası, insan eli tarafından yapılmadıkları için mucizevi sayılan ikonalar (acheropitas), üzerinde İsa’nın yüz hatları olan kumaş parçası (Mandilion) olduğuna inanılır. Eskiden Edessa’da (Urfa) muhafaza edilen Mandilion’un surlarda sergilendiği zaman şehri yenilmez kıldığına inanılırdı.
 • Önceleri Antakya’da bulunduğuna inanılan Aziz Marco’nun na’şı sonradan Venedik’e götürülmüştür.

(Bu bölüm tamamen Umberto Eco’nun Düşman Yaratmak kitabından alınmıştır.)

Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 

Bizans İmparatorluğu 88| Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 4

Saraçhane’de yer alan 524-527 yılları arasında yapılmış Aziz Polyektos Kilisesi Latinler şehre girdiklerinde çok görkemli bir yapıydı. Burası tam anlamıyla talan edildi. Sütunlarının pek çoğu Venedik’e, San Marco ’ya, birkaç tanesi ise Barcelona’ya götürüldü. Buradan alındığı düşünülen, Pala d’Oro adlı ünlü eser de San Marco ’da sergilenmektedir. Pala d’Oro’nun yapımı 10-14. Yüzyıllarda devam etmiş, son halini 1342’de almıştır. 250 parça çok ince altın ve mine işlemeli, yapım tekniği Bizans kökenli bu altar perdesi, değerli taşlar ve incilerle de süslenmiştir. En üst bölümdeki plakların ortasında baş melek Mikail, iki yanında İsa’nın hayatından sahneler; alttaki geniş bölümün ortasında ise takdis eden İsa, etrafında dört İncil yazarı, İsa’nın ve San Marco’nun hayatından sahneler yer almaktadır. Bu Ortaçağ şaheserinin Venedik resim sanatı üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur.

Saraçhane’de yer alan 524-527 yılları arasında yapılmış Aziz Polyektos Kilisesi Latinler şehre girdiklerinde çok görkemli bir yapıydı. Burası tam anlamıyla talan edildi. Sütunlarının pek çoğu Venedik’e, San Marco ’ya, birkaç tanesi ise Barcelona’ya götürüldü. Buradan alındığı düşünülen, Pala d’Oro adlı ünlü eser de San Marco ’da sergilenmektedir.
Pala d’Oro’nun yapımı 10-14. Yüzyıllarda devam etmiş, son halini 1342’de almıştır. 250 parça çok ince altın ve mine işlemeli, yapım tekniği Bizans kökenli bu altar perdesi, değerli taşlar ve incilerle de süslenmiştir. En üst bölümdeki plakların ortasında baş melek Mikail, iki yanında İsa’nın hayatından sahneler; alttaki geniş bölümün ortasında ise takdis eden İsa, etrafında dört İncil yazarı, İsa’nın ve San Marco’nun hayatından sahneler yer almaktadır. Bu Ortaçağ şaheserinin Venedik resim sanatı üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur.

 • Konstantinopolis’te yüzyıllarca toplanmış kıymetlerin bir kısmı Latinler tarafından ya ülkelerine götürüldü, ya da para basmak amacıyla eritildi. Eşsiz kutsal emanet koleksiyonu da Bizans’a bırakılmadı. İsa’nın çarmıhının parçası, Dikenli Tacı, Meryem’in başörtüsü ve kuşağı olduğu düşünülen kutsal emanetler hem şehrin koruyucusu hem de emanetlerin saklandığı saray şapelinin sahibi olan imparatoru İsa’nın yeryüzündeki eşiti kılıyordu. Fransa Kralı VII. Louis ’ye İkinci Haçlı Seferi sırasında gösterilen emanetler, kralın torunu IX. Louis Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Dikenli Tacı ülkesine götürmüş, bu röliği saklamak için Sainte Chapelle’i inşa ettirmişti. Bu olay Paris’in Fransa kraliyet başkenti olmasında önemli oldu.
Venedik Piazzetta’da Polyektos ’tan götürülen paye ve başlıklar.

Venedik Piazzetta’da Polyektos ’tan götürülen paye ve başlıklar.

 • Venedik, uzun yıllar Doğu Roma egemenliğinde yaşamıştı. Konstantinopolis’ten götürülen örnekler de Bizans etkisini devam ettirmişti. San Marco, Konstantinopolis’teki Kutsal Havariler Kilisesi veya diğer adıyla Havariyyun Kilisesi örnek alınarak yapılmıştı. 6. yüzyılda, Justinyen zamanında inşa edilen bu kilise, Aya Sofya’dan sonra başkentin en büyük ikinci ibadethanesi idi. 1453 yılında şehir Osmanlı’nın eline geçince bu kilise, Fatih tarafından Ortodoks tebaaya geçici Patrikhane olarak kullandırılmış, ancak 1461 yılında Fatih Camisi’nin inşası için yıkılmıştı. Zaman içinde ilaveler yapılmıştır ama San Marco Bazilikası bu kiliseyi beş kubbesi, Yunan haçı planı ile örnek almış, bazilikanın inşası tamamen Bizans stili olarak başlamıştır.
 • San Marco’nun mozaik sanatı da Bizans mozaik sanatını stil ve formlarıyla örnek almıştır. Yerel işlikler uzun yıllar Bizanslı ustalar tarafından yönetilmiş, ancak 13. yüzyıldan sonra Bizans stiline batı sanatı ögeleri ilave olmuştur. Venedikli mozaik sanatçılarının, Dördüncü Haçlı Seferi sonrası Venedik’e getirilen, 5.-6. yüzyıldan kalma el yazmasındaki (Cotton Genesis’deki) minyatürlerden esinlendiklerine kesin gözüyle bakılmaktadır.
 • San Marco’nun hazinesine ilaveten dış cephesinde de Bizans’tan getirilen eserlerden pek çok parça yer almaktadır.
 • Bizans mimari geleneğinin karakteristiklerinden biri olan uzatılmış kemerler Venedik’te de çok kullanılmıştır.
 • Kolonların arasını bağlamak için kullanılan ahşap bağlantılar bir Bizans mimarisi icadıdır. Bu ilaveler, zemini sağlam olmayan Venedik’te de duvarların çatlamasını önlemek için kullanılmıştır.
 • Sanat  tarihinde “Venedik-Bizans mimarisi” adı verilen bir stil vardır.

 

Bizans İmparatorluğu 87 | Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 3

San Marco’nun hazineleri arasında yer alan 11. yüzyıl yapımı, Bizans altın işleme sanatının inceliğinin bir örneği olan melek ikonasında, melek bir elinde kılıç, diğerinde dünyayı tutmakta; ikonanın arka planında renkli mine işi, inciler ve yakutlarla işlenmiş stilize bir bahçe görülmektedir. “Dünya kurulduğundan beri hiçbir kentte bu denli büyük bir ganimet ele geçirilmemiştir. Toplananlar kiliselerde bir araya getirildi ve Franklarla Venedikliler arasında pay edildi.” Villehardouin’li Geoffrey.

San Marco’nun hazineleri arasında yer alan 11. yüzyıl yapımı, Bizans altın işleme sanatının inceliğinin bir örneği olan melek ikonasında, melek bir elinde kılıç, diğerinde dünyayı tutmakta; ikonanın arka planında renkli mine işi, inciler ve yakutlarla işlenmiş stilize bir bahçe görülmektedir.
“Dünya kurulduğundan beri hiçbir kentte bu denli büyük bir ganimet ele geçirilmemiştir. Toplananlar kiliselerde bir araya getirildi ve Franklarla Venedikliler arasında pay edildi.” Villehardouin’li Geoffrey.

Konstantinopolis ganimetlerinden altın, gümüş ve mine işli bir başka baş melek Mihail ikonası. 11. yüzyılın ilk yarısı.

Konstantinopolis ganimetlerinden altın, gümüş ve mine işli bir başka baş melek Mihail ikonası. 11. yüzyılın ilk yarısı.

Konstantinopolis’ten alınan, 4. yüzyıla tarihlenen; Diokletianus ve Maksimianus komutanları Galerius ve I. Konstantin’i kucaklarken gösteren Tetrark Heykeli de San Marco’nun dış cephesinde yerini aldı. Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batısında birer Agustus, onların birer de yardımcısı, iki Sezar olmak üzere dörtlü bir yönetim ile daha güvenli ve iyi bir idari sistem düşünülmüş ama bu yönetim şekli ancak 30 yıl yürürlükte kalabilmişti. Dörtlü yönetim şeklini temsil eden bu heykel, muhtemelen, Altınkapı (Yedikule) ile Philedelphion (Edirnekapı) ayrımında yer almaktaydı. Bu heykelden kopmuş bir topuk İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Konstantinopolis’ten alınan, 4. yüzyıla tarihlenen; Diokletianus ve Maksimianus komutanları Galerius ve I. Konstantin’i kucaklarken gösteren Tetrark Heykeli de San Marco’nun dış cephesinde yerini aldı. Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batısında birer Agustus, onların birer de yardımcısı, iki Sezar olmak üzere dörtlü bir yönetim ile daha güvenli ve iyi bir idari sistem düşünülmüş ama bu yönetim şekli ancak 30 yıl yürürlükte kalabilmişti. Dörtlü yönetim şeklini temsil eden bu heykel, muhtemelen, Altınkapı (Yedikule) ile Philedelphion (Edirnekapı) ayrımında yer almaktaydı. Bu heykelden kopmuş bir topuk İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Büyük Konstantin’in annesi Helena’nın Kudüs’ten getirdiği emanetlerin Hazreti İsa’nın üzerinde can verdiği haçın parçaları, onu çarmıha çivileyen mıhlar, peygamberi bağlayan ipler, ayağına giydiği sandallar, çoğalan ekmeğin kırıntıları ve Hazreti Yahya’nın saçı olduğuna inanılır. 1204’te şehri yağmalayan Haçlı ordusundan bu kutsal emanetleri korumak için bunların Forum Tauri (Beyazıt-Çemberlitaş) yakınlarında bir kuyunun içine gömüldüğü söylenir.

 

Bizans İmparatorluğu 86 | Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 2

Roma İmparatorluğu Doğu-Batı olarak ikiye bölündüğünde Venedik Doğu Roma sınırları içinde kalmıştı. Konstantinopolis’in Latin işgali ile kaybettiği hazinelerden biri güç, egemenlik ve zafer alaylarının sembolü olan Quadriga, dört at anıtı, Venedik’e götürülmüştü. Bu ganimetin, taşıdığı sembolik anlamdan ötürü, Bizans’ın onurunu kırmak gibi bir siyasi misyonu da olmuştur. Quadriga Konstantinopolis’te muhtemelen bir zafer takı üzerinde Hipodrom ’da yer alıyordu. Napolyon, Quadriga’yı 1797’de Paris’e götürmüş, Quadriga 1815 yılında tekrar Venedik’e dönmüştür. Dünya Savaşları sırasında korumaya alınan Quadriga, hava şartlarının neden olduğu tahribattan etkilenmesini önlemek için kaldırılmış ve 1980 yılında replikası yapılmıştır. Fotoğrafta görülen altın kaplama orijinal Bizans atları müzede korunurken, replikaları San Marco Bazilikasının ön cephesinde, iki katlı kemerlerin arasındaki terasta sergileniyor. Atlardan ikisinin replikası Stockholm’de ve Kopenhag’da bulunuyor. Sanatçı Handan Börüteçene’nin gerekli izinler alınarak, orijinal atların mulajı çıkartılıp, Sultanahmet Meydanı’na, orijinal yerlerine konmasını sağlamak için geliştirdiği proje ne yazık ki hayata geçirilemedi. Oysa, pek çok şehirde quadriga heykelleri olmasına rağmen, günümüze ulaşmış tek antik quadriga şehrimize aittir. Hüseyin Alptekin, 2005 İstanbul Bienali’ne bu atların kopyalarını getirip sergilemişti. Fotoğraf: Venice, Stefano Zuffi, Leonardo Arte, 1999.

Roma İmparatorluğu Doğu-Batı olarak ikiye bölündüğünde Venedik Doğu Roma sınırları içinde kalmıştı. Konstantinopolis’in Latin işgali ile kaybettiği hazinelerden biri güç, egemenlik ve zafer alaylarının sembolü olan
Quadriga, dört at anıtı, Venedik’e götürülmüştü. Bu ganimetin, taşıdığı sembolik anlamdan ötürü, Bizans’ın onurunu kırmak gibi bir siyasi misyonu da olmuştur. Quadriga Konstantinopolis’te muhtemelen bir zafer takı üzerinde Hipodrom ’da yer alıyordu. Napolyon, Quadriga’yı 1797’de Paris’e götürmüş, Quadriga 1815 yılında tekrar Venedik’e dönmüştür. Dünya Savaşları sırasında korumaya alınan Quadriga, hava şartlarının neden olduğu tahribattan etkilenmesini önlemek için kaldırılmış ve 1980 yılında replikası yapılmıştır. Fotoğrafta görülen altın kaplama orijinal Bizans atları müzede korunurken, replikaları San Marco Bazilikasının ön cephesinde, iki katlı kemerlerin arasındaki terasta sergileniyor. Atlardan ikisinin replikası Stockholm’de ve Kopenhag’da bulunuyor.
Sanatçı Handan Börüteçene’nin gerekli izinler alınarak, orijinal atların mulajı çıkartılıp, Sultanahmet Meydanı’na, orijinal yerlerine konmasını sağlamak için geliştirdiği proje ne yazık ki hayata geçirilemedi. Oysa, pek çok şehirde quadriga heykelleri olmasına rağmen, günümüze ulaşmış tek antik quadriga şehrimize aittir.
Hüseyin Alptekin, 2005 İstanbul Bienali’ne bu atların kopyalarını getirip sergilemişti.
Fotoğraf: Venice, Stefano Zuffi, Leonardo Arte, 1999.

Bizans’ın Dördüncü Haçlı Seferi ile işgal edilmesiyle Ortodoks Kilisesi çok hakarete uğradı. Katolikliğin, özellikle Cizvitler aracılığı ile empoze edilmesi de işgalin bir başka, belki de esas yüzüydü. Santorini Adası da pek çok Ege adası gibi Latinlerin işgaline uğradı. Ortodoks piskoposu adadan gönderip, yerine bir Katolik atandı. Mümkün olduğunca çok Bizanslının Katolik olması için çalışıldı. 1537 yılında Barbaros Hayrettin Paşa, adayı Osmanlı Sultanı Kanuni adına işgal edince Ortodoks inancındaki ada sakinleri Katolik baskısından kurtuldular. Santorini ’de, Gonia’daki Bizans kilisesi Piskopi.

Bizans’ın Dördüncü Haçlı Seferi ile işgal edilmesiyle Ortodoks Kilisesi çok hakarete uğradı. Katolikliğin, özellikle Cizvitler aracılığı ile empoze edilmesi de işgalin bir başka, belki de esas yüzüydü. Santorini Adası da pek çok Ege adası gibi Latinlerin işgaline uğradı. Ortodoks piskoposu adadan gönderip, yerine bir Katolik atandı. Mümkün olduğunca çok Bizanslının Katolik olması için çalışıldı. 1537 yılında Barbaros Hayrettin Paşa, adayı Osmanlı Sultanı Kanuni adına işgal edince Ortodoks inancındaki ada sakinleri Katolik baskısından kurtuldular.
Santorini ’de, Gonia’daki Bizans kilisesi Piskopi.

 

 

Bizans İmparatorluğu 85 | Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 1

 • 753 yılında Ravenna Lombardların eline geçince Roma’daki Papa Stefano savunmasız kalmış, Bizans İmparatoru V. Konstantin’den yardım istemişti. İmparator ordu göndermek yerine Papa’yı kendi adına arabuluculuk yapmakla görevlendirip, Lombardlar ile anlaşma zemini aramayı tercih etmişti. (Bu, Bizans Osmanlı karşısında zora düştüğünde Papa’nın yardım etmediği gerçeğinden önce yaşanan bir durum.)
 • Küçük toprak sahibi köylülerin aleyhine olacak şekilde toprak ağalarının aç gözlülüğü ve artan bağımsızlıkları Bizans toplumunun yapısını sarstı. Doğudaki Selçuk Türkleri de 11. yüzyıldan itibaren büyük bir tehlike oluşturmaya başlamıştı. Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos, orduları Türklere yenilince, Batılı Hıristiyanlardan yardım alabilmek için 1081’de Papa’ya başvurdu. Oysa Komnenos, Batılı Hıristiyanlarla yollarını yirmi yıldan uzun bir süre önce ayırmıştı. Papa, İmparator’un yardım çağrısına karşılık vererek Doğu Kilisesi’ni tekrar ele geçirmek ve Doğu’yu fethetmek üzere Haçlı Seferleri’ni başlattı.
 • Din üzerinden yürütülen siyasi egemenlik mücadelesi olan, Haçlı Seferleri adıyla anılan, papaların fetvasıyla düzenlenen savaşlar için 1095-1270 yılları arasında sekiz sefere çıkıldı. Bu seferler için tarihteki ilk Avrupa ittifakı da denebilir.
 • İlk seferde, Alman Haçlılar güzergahları üzerindeki paganları ve 12.000 Yahudi’yi katletti; Doğu Roma tebaası ile çatıştı; Bizans köylerini yaktı. Haçlılar, Bizans imparatorunun yardımıyla Konstantinopolis üzerinden Anadolu’ya geçtiler, İznik’i Selçuklulardan alıp yeniden Bizans’a bağlanmasını sağladılar. Bu Haçlıların Bizans’a verip tuttukları ilk ve tek söz oldu.
Konstantinopolis’in Haçlılar Tarafından Talanı, Eugene Delacroix (1798-1863), 1840. Louvre Müzesi, Paris. Fotoğraf:www.friendsofart.net

Konstantinopolis’in Haçlılar Tarafından Talanı, Eugene Delacroix (1798-1863), 1840. Louvre Müzesi, Paris.
Fotoğraf:www.friendsofart.net

 • Dördüncü Haçlı Seferi donanması 1202’de Venedik’ten yola çıktı, bir hafta sonra Dalmaçya’nın başkenti Zara’yı işgal edip yağmaladılar. Bunun üzerine Papa III. Innocentius sefere çıkanların tümünü aforoz etti. Papa tarafından aforoz edilmek, ölümden sonra cehennemde sonsuza kadar yanmak mahkumiyetiydi.
 • Haçlı Seferleri ile Venedik – En Huzurlu Cumhuriyet (Serenissima), Batı ile Doğu arasında ayrıcalıklı aracı olarak Konstantinopolis’in yerini almıştır. Bundan böyle Batı’nın tükettiği baharat, ipek ve pamuğun büyük bölümü Venedik üzerinden Batı’ya varmıştır. Venedik bu ürünleri, Flandre kumaşları ve Nürnberg madenlerinden çıkartılan gümüşle takas eder.
 • Bizanslılar için Dördüncü Haçlı Seferi (1200-1204) tam bir yıkım oldu. Haçlı ordusunun Konstantinopolis’e saldırısı Papa’nın ikinci topyekun aforozuna yol açtı, ama caydırıcılığı olmadı. Haçlı ordusu, Mısır’a giderken uğradığı Konstantinopolis’te on ay oyalandı. Bizans’ın zayıf olduğunu anladı. Haçlıların Ege ve Akdeniz’den geçiş için Venediklilere geçiş ücreti ödemeleri gerekiyordu, ama paraları yoktu. Bunun üzerine Venedik Cumhuriyeti’nin Doçu Enrico Dandolo Haçlılara, Bizans’taki imparatoru kendi hesabına devirmelerini teklif etti. Dandolo için Kudüs’e gitmek ya da Venedik’e olan nakliye borçlarını tahsil etmek değil, Bizans’ı ortadan kaldırmak önemliydi. 1204’te birleşik Haçlı ordusu, önce Galata’ya yerleşti. Buradan karşıya geçerek şehri işgal etti. Bahçekapı Sinagogu’nu yakan Haçlılar, Aya Sofya’ya kadar bütün bölgenin yanmasına neden oldular. Musevi mahallelerini yıkarak halkını katlettiler.
 • Latinler, Haliç surlarında iki kuleyi zapt edip, bir sur kapısını açarak şehre girdiler. Sefere katılan komutanlardan biri olan Dandolo’nun kör (bazı kaynaklarda başından yaralanma sonucu tamamen kör) ve bazı kaynaklara göre 70, bazı kaynaklara göre 90 yaşında olduğu, hatta 1205’te Konstantinopolis’te öldüğü ve mezarının Aya Sofya’da olduğu söyleniyorsa da Müze’nin kendi yayınlarında bu yadsınmaktadır. Bu Haçlı Seferi, Venediklilere ve Cenevizlilere Karadeniz’de acenteler kurma yolunu açmıştı. Konstantinopolis bu işgalde büyük bir soyguna ve yıkıma da uğradı. Bu işgal ile Konstantinopolis yenilmezlik sıfatından vazgeçmek zorunda kaldı, hazinesi dağıldı, yangınlardan zarar gördü ve Latin yönetimi süresince yatırımları ihmal edildi. Çok sayıda yazma barındıran Konstantinopolis Kütüphanesi yağmalandı, eserler kayboldu. Kutsal Havariler Kilisesi’ndeki imparator ve imparatoriçe mezarları da açılarak yağmalandı. Büyük Saray yerle bir edildi. Konstantinopolis’te Latin İmparatorluğu adı verilen yönetimin başına Fransız soylular geçti.