Yazar arşivleri: admin

Püritenler 8

Tefeci ve Karısı, Quentin Matsys, 1514. Fotoğraf: Widewalls

Tefeci ve Karısı, Quentin Matsys, 1514.
Fotoğraf: Widewalls

 • Kapitalizmin öncü kuramcılarından biri Fransız din reformcusu John Calvin’dir (1509-1564). 1532 yılında Papa’nın otoritesine karşı çıkarak Katoliklikten ayrılmıştır.
 • Martin Luther (1483-1546) ve John Calvin’in burjuvazinin kapitalizm ideolojisini dinsel açıdan meşrulaştırdığı kabul edilir.
 • Reform’un neden ve amaçlarıyla ilgili (Karşı Reformcu) iddialar şöyledir:
  *Reform’untemel nedeni ekonomiktir.
  *Toprak sahipliğinin (feodalizmin) yerini almaya başlayan para sahipliğinin (burjuvazinin) çıkarlarını dine uydurma amacını güder.
  *Protestanlık ve Kalvinizm, burjuvazi ve kapitalizmin Katolikliğe aykırı yönlerini Hıristiyanlığa uydurma çabasıdır.
  *Calvin, Katolik Kilisesi’nin yasakladığı faize izin vermiştir.
  *Calvin’e göre sadece inanç önemlidir; yaşam zevklerinden, para kazanmaktan, aileden, toplumdan vaz geçmenin hiçbir anlamı yoktur.
  *Protestanlık ve Kalvinizm, 16. yüzyıl kapitalistlerinin kendi yaşamlarına uygun bir Hıristiyanlık olmuştur.
 • Alman sosyolog Max Weber (1864-1920) bu iddiaları tersine çevirmiştir: Max Weber Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde, Kalvinist Protestanlığın dünyevi çilecilik ilkesinin harcamayı minimuma indirip tasarruf yaptırarak sermaye birikimini teşvik ettiğini, böylece de kapitalist işleyişin önünü alabildiğine açtığını iddia etmişti: Kapitalizm, dinin dogmalarını uygulayarak oluşmuştu: Bol para harcamayı, keyfince yiyip içmeyi hoş görmeme, para birikimine yol açmıştı. Karl Marx’a (1818-1883) göre ise ilk kapitalin birikim kaynağında gezginci Yahudi vardı.

 

 

Şiddet 76| Hayvanlara Yönelik Şiddet 4

Cehennem Serisi’nden Neşesiz Ayaklar, detay, Jake & Dinos Chapman, 2010. Kardeşlerin Kuzey ve Güney Kutbu faunalarında yaşanan cehennemi betimleyen eserleri Arter’de sergilenmişti. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Cehennem Serisi’nden Neşesiz Ayaklar, detay, Jake & Dinos Chapman, 2010.
Kardeşlerin Kuzey ve Güney Kutbu faunalarında yaşanan cehennemi betimleyen eserleri Arter’de sergilenmişti.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Çin’de canlı maymunu bağlıyor, müşterinin önüne getiriyorlar. Müşteri küçük bir bıçakla veya sigara ile yakarak maymunu kızdırıyor. Kızan maymunun kanı beynine çıkıyor. Bir vuruşta maymunun kafatasını yarıyor, kanlı beynini yiyorlar. Bu, ünlü lokantaların spesiyalitesi ve fiyatı da çok yüksek.
 • Fokların en çok katledildiği zaman muson dönemi. Yılda 180 bin yavru fok, bir o kadar da yetişkin fok derileri canlı canlı yüzülerek öldürülüyor.
 • Boğa güreşinin kökleri antik çağın kurban törenlerine uzanır. Boğa güreşi boğanın öldürülüşünden çok daha fazlasıdır. Baş roldeki matadora ilaveten, at sürerken boğaya mızrak saplayan pikador’ları; arenada yaya olarak boğaya yaklaşıp kısa mızrak saplayan bandaliero’ları yani işkence ile yavaş yavaş öldürmeyi ve adı geçenlerin her başarılı darbesinde izleyicilerin zafer çığlıkları atarak şiddete zevkle katılımını da içerir.
  Kanarya Adaları, 1991’deki kararla, İspanya özerk bölgeleri arasında boğa güreşlerini yasaklayan ilk yerel yönetim olmuştu.
  “İşkence kültür değildir” yazılı pankartlarla çok kez ülkede eylem düzenlenmişti. 2010 yılında Katalan parlamentosu bölge genelinde boğa güreşlerinin yasaklanmasına karar verdi. Böylece Katalonya İspanya’da hala ulusal festival olarak görülen boğa güreşleri geleneğini yasaklayan ikinci bölge oldu. Boğalar bir istisna olarak Katalonya’nın hayvan koruma yasalarının dışında tutuluyordu. Yasak, geleneklere saygı ve “vatandaşların özgürlüklerinin korunması” adına tepki çekti. Boğa güreşlerinin yarattığı ekonominin artıdan eksiye dönmesi de gözden kaçmadı. 2016 yılında İspanyol Anayasa Mahkemesi, Katalonya’nın boğa güreşlerine getirdiği yasağın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. İptal kararına gerekçe olarak boğa güreşlerinin İspanyol kültürünün bir parçası olması gösterildi. İspanyol hayvan hakları savunucuları boğa güreşleri için Büyük Ulusal Ayıbımız, diyor.
 • Ölümle değil ama yaralanma ile biten deve güreşleri de bu kapsamda düşünülebilir.
 • Kaz etinden, ciğerinden, tüyünden ötürü epey şiddete maruz kalan bir hayvan. Avrupa’da özellikle de Fransa’da çok aranan bir yiyecek olan kaz ciğeri ezmesini temin etmek için kazlara çok hunhar davranılıyor. Kaz ciğeri ezmesi yapabilmek için kazın ciğerinin yağlanması gerekiyor. Bu yüzden kaz anormal şekilde, boğarcasına besleniyor. Ciğeri için beslenen hayvanlar ilk dört aydan sonra özel kümeslere alınarak kilitli mekanizmalar içerisinde tutuluyor ve hareketsiz kalmaları sağlanıyor. Bu esnada gavage denen besleme yöntemi uygulanıyor: Ağızlarına takılan huni benzeri aparatlarla günde 3-4 kere aşırı miktarda, mısır ağırlıklı besinler verilerek, zorla, boğulurcasına besleniyor. Ördekler de aynı işlemlere tabi tutuluyor. Ördek ciğerleri 300 gr, kaz ciğerleri ise 400 gr olana kadar hareketsizlik hali korunuyor ve bu beslenme tarzına devam ediliyor. Fransız yasalarına göre foie gras (yağlı ciğer) olabilmesi için ciğerlerin bu gramajın üzerinde olması gerekmektedir. Kaz tüyü yastık, yorgan ve giysiler için de tüylerin canlı canlı yolunduğu biliniyor.
 • Hayvan ticaretinin yapılış şekli de sorgulanması ve düzeltilmesi gereken bir başka konu. Gemilerde dışkı ve idrar içinde, aç-susuz, korku ve stres içinde, son derece dar alanlarda, havasız ortamlarda yapılan canlı hayvan ticareti şartları zaman zaman basına yansıyor. Gemideki hayvanlar fazla dışkılamasın diye gemiye binmeden önceki son iki gün aç ve susuz bırakılmaları standart bir uygulama imiş. Canlı hayvan ticareti sırasında hayvanların maruz kaldığı muamele, işkence olarak kabul ediliyor. Ayrıca hayvanlar söz konusu koşullarda hastalık kapıyorlar ve halk sağlığı için tehdit oluşturuyorlar. Taşıma sırasında ölen hayvanlar da bir düzenekle öğütülüp denize atılıyormuş.
 • Leipzig merkezli Max Planck Evrimci Antropoloji Enstitüsü orangutanların ormanlık alanda insanlar tarafından katledildiğini açıkladı. Borneo’da 16 yılda 100 bin orangutanın insanlar tarafından yok edildiği medyaya yansıdı. Orangutanların soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

 

Doğu-Batı Hakkında Muhtelif 3

14 yaşından beri Almanya’da yaşamakta olan Çinli kadın sanatçı Yang Liu, Doğu-Batı kültürleri arasındaki davranış farklarını anlatmaya çalıştığı bir dizi hazırlamış. Doğu için kırmızı rengi seçmiş.

 

Sıra Bekleme

 

Ulaşım

Yaşlılık

Patronların Bakış Açısı

Parti Anlayışı

İçecek Alışkanlığı

Çocukluk

Problem Çözme

Yaşam Tarzı

Fikirler

Eğilim

Dakiklik

Doğu -  Batı Farkına Grafiksel Bir Yaklaşım, Yang Liu, 2015.

Fotoğraf: MODD/Report

 

Yararlanılan Kaynak

http://moddreport.com/dogu-ve-batinin-farkina-grafiksel-bir-yaklasim/

 

 

Püritenler 9

Protestan Ahlakı

 • ABD’ye görevli olarak giden Anglikan John Wesley, orada Metodizm’in kurucularından olmuştu. Wesley, yalan söylemeyi iğrenç bir şey olarak görüyor ve bunu ayinlerde vaz ediyordu.
 • Aydınlanma sırasında bilimin yükselişi doğruluğa önem kazandırdı. Bilimsel sorgulama kesin tanıklık etiğine dayanıyordu. Aynı şekilde yeni ortaya çıkmakta olan hukukun üstünlüğü prensibi de.
 • Bu etik aynı zamanda, güvenilir bilgi ve kişisel güvene ihtiyaç duyan kapitalizmin yükselişine de katkıda bulunmuştu.
 • Max Weber’e göre bu, katı dürüstlüğe vurgularıyla Protestanların serbest piyasa ekonomilerinde neden bu kadar başarılı olduklarını açıklıyordu. Alman sosyolog, Protestan Reformu’nun ve Protestan ahlakının Batı Avrupa’nın modern sanayi toplumunun yükselişini kolaylaştıran bir rol oynadığını öne sürmüştü.
 • 17. yüzyılda yaygın olan “Bir Huguenot kadar dürüst” tabirinin hem dini hem de ekonomik tınısı vardı.
 • 17. yüzyılda İngiltere’de George Fox tarafından kurulan Quaker mezhebine mensup tüccarların sıra dışı başarısı kısmen namuslu olarak tanınmalarından kaynaklanıyordu.
 • Benjamin Franklin’in Püriten ilkesi “Dürüstlük en iyi politikadır” bile ekonomik bir önem taşıyordu. Böyle bir politika olmadan borç vadesinin uzatılması mümkün olamazdı.
 • Immanuel Kant’ın mutlak dürüstlük kavramına göre, sağlıklı bir toplumun üyeleri hangi doğruları söyleyeceklerini seçmezlerdi. Aynı Augustinus gibi Kant da hakikatin onu hak edenlere saklanması gerektiği fikrine karşı çıkıyordu. Yalan, yasanın kaynağını yozlaştırarak insanlığa zarar verirdi.
Fotoğraf: Harvard Business Review Türkiye

Fotoğraf: Harvard Business Review Türkiye

 • Nüfusun büyük çoğunluğunu Protestanların oluşturduğu ülkelerin, örneğin Hollanda ve İngiltere’nin, modern çağın ilk büyük ekonomik başarılarına imza atmalarına karşın din ve ekonomik başarı arasındaki ilişki, Daron Acemoğlu’na göre, çok sınırlıdır.
 • Çoğunluğu Katoliklerden oluşan Fransa 19. yüzyılda hızla Hollandalıların ve İngilizlerin başarısını yakalamış, İtalya da bu ülkelerden herhangi biri kadar müreffeh olmuştur. Uzak Doğu’ya baktığımızda ise Doğu Asya’nın başarılarından hiçbirisinin Hıristiyan dininin hiçbir biçimiyle alakası olmadığını görürüz. Acemoğlu, Protestanlıkla ekonomik başarı arasında özel bir ilişki olduğunu gösterecek pek bir şey olmadığını öne sürerek, ekonomik başarıyı kültür ile açıklamak isteyen hipoteze karşı çıkar.

 

 

 

 

Şiddet 75| Hayvanlara Yönelik Şiddet 3

 • Kediler, Ortaçağ’da cadıların işbirlikçileri olarak görüldükleri için avlanır ve öldürülürlerdi.
 • Endüstri devriminin ilk evrelerinde hayvanlar makine olarak, endüstri sonrası toplumlarda hammadde olarak kullanıldılar.
 • Yiyecek için gerekli hayvanlar, imal edilen mallar gibi işlemden geçirilmeye başladı. Toprağa bastırılmayan, özel kaplarda olgunlaşıncaya kadar beslenen hayvanlar. Hayvanlara karşı böyle bir yaklaşım çoğu zaman insanlara da benzer bir yaklaşımın habercisiydi.
 • Önceleri bekçi köpekleri, av köpekleri ve fare yakalaması için kediler gibi işe yaradıkları için her sınıftan ailenin ev hayvanları vardı. Yararlı olmalarının dışında hayvan besleme yani ev hayvanı adeti bir yenilik sayılır. Ev hayvanları kısırlaştırılmış veya cinsel olarak yalıtılmış, hareket olanakları sınırlandırılmış ve herhangi başka bir hayvanla teması neredeyse olanaksızlaştırılmıştır. Yapay yiyecekle beslenirler. Ev hayvanları türlerinin değil, sahiplerinin hayat tarzını yansıtırlar. Bu ilişkide her iki tarafın da bağımsızlığı ortadan kalkar; her iki taraf da birbirine bağımlı hale gelir. Hayvan kategorisi ortadan kalkar; aile ve gösteri dünyasının bir parçası olurlar; Disney endüstrisi durumu evrenselleştirir.
Fotoğraf: Uludağ Sözlük

Fotoğraf: Uludağ Sözlük

 • Modern tekniklerin neredeyse hepsi hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle geliştirildi.
 • Bizon, kaplan,ren geyiği gibi belli türlerin ticari sömürüsü bunların neredeyse kökünü kuruttu. Kalan yabani hayvanlar da giderek ya ulusal parklarda ya da özel alanlarda korunur oldu.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti 2017.

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti 2017.

 • Önce kraliyet ailelerine ait özel hayvanat bahçeleri açıldı. Sonra ulusal başkentlere büyük saygınlık kazandıran hayvanat bahçeleri açıldı. Paris’te Jardin des Plantes 1793’te, 1828’de Londra Hayvanat Bahçesi, 1844’te Berlin Hayvanat Bahçesi ilk açılanlar oldu. 19. yüzyılda halka açık hayvanat bahçeleri modern sömürgeci egemenliğini destekleyen kurumlardı. Hayvanların yakalanması uzak ve yabancı ülkelerin ele geçirilmesinin simgesel bir göstergesiydi. Bir hayvanın hayvanat bahçesine armağan edilmesi diplomatik ilişkilerde önem taşırdı. Bugün de Çin Halk Cumhuriyeti pandaları koruma altına alarak ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girerek dünya kamuoyu nezdinde insan hakları ihlallerini hafifletmeye çalışmaktadır.
 • Sirkler, hayvanlara ve insanlara yönelik şiddetin kurumsallaştığı yerlerdir. Hayvanlara birçok gösterinin adımlarının öğretilmesi aşaması şiddet içerir. Burada, bedensel olarak farklı kişilerin de teşhiri yapılır.
 • İskoçlar, Birleşik Krallık’ta sirklerde yabani hayvanların yer almasını yasaklayan ilk ulus oldu. İskoç parlamentosu tarafından 2017 yılında kabul edilen yeni yasa gereğince, gösterilerinde yabani hayvanlar bulunan sirklerin ülkeye girmesi yasaklandı.